Mejla

Claes Wahlin

7 OKTOBER KULTUR

Han skildrar exilen i flera dimensioner

 Att tala om den postkoloniala litteraturen i singularis är i sig ett slags semantisk kolonialism.

1

2

3

4

5

6

7

...

36

>