Liberalerna (L)

Liberalerna hette tidigare Folkpartiet. Partiet bildades 1934 genom en sammanslagning av Sveriges liberala parti och Frisinnade folkpartiet. Partiet är socialliberalt. Läs nyheter om politiken och partiet här.

19.20 DEBATT

Lita inte på S angående fastighetsskatten

 M: Vad säger att S inte ändrar sig som med Nato?

1

2

3

4

5

...

112

>