Vi behöver färre kossor – även om de äter alger

Replik från läkare och forskare om djurens metanutsläpp

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är ansvarslöst att uppmuntra till fortsatt hög köttkonsumtion genom att argumentera för att antalet djur inte behöver minska. Replik från David Stenholtz och Annika Carlsson Kanyama.
Det är ansvarslöst att uppmuntra till fortsatt hög köttkonsumtion genom att argumentera för att antalet djur inte behöver minska. Replik från David Stenholtz och Annika Carlsson Kanyama.

REPLIK. Vi måste börja mata våra kor med alger. Det kan minska metanutsläppen och därmed gynna klimatet. Att minska vår köttkproduktion har negativa konsekvenser eftersom det svenska köttet gynnar vår biologiska mångfald, självförsörjning, och ekonomi.

Detta skriver de som tillverkar algfodret och med sig har de en centerpartist, tre forskare och hållbarhetschefen på Coop.

Men i sitt debattinlägg bortser de från sex saker.

  1. Den biologiska mångfalden främjas endast av naturbetesdjur vilket motsvarar mindre än en procent av det nötkött som säljs. Dessa köttdjur kan fylla denna funktion endast för att vi har utrotat vilda betesdjur som vi likväl kan återinföra. Dessutom, hur kan betesdjuren främja den biologiska mångfalden om de äter algberikat foder?
  2. Ett lands självförsörjning blir tryggare med vegetabilisk matproduktion eftersom den kräver en mindre areal. Om hela världen började äta enbart från växtriket skulle en jordbruksareal motsvarande hela Ryssland frigöras och fler munnar kunna mättas.
  3. Produktion av vegetabiliska livsmedel kan skapa samma mervärde för ett lands ekonomi som animaliska utan att orsaka samhällskostnader i form av ohälsa och miljöförstöring. 
  4. Metan utgör endast 25 procent av boskapsindustrins växthusgasutsläpp, resten är koldioxid och kväveoxid som inte påverkas av algfoder.  
  5. Utöver metanutsläpp skadar köttproduktionen miljön genom en mycket större land- och vattenanvändning, försurning, förlust av biologisk mångfald och utsläpp av luftburna partiklar. En reduktion av endast metanutsläpp gör inte kött till en miljövänlig produkt.
  6. Enligt WHO är rött kött och charkvaror cancerframkallande för människor. De understryker att det inte finns någon säker konsumtionsmängd som inte ökar cancerrisk. I ljuset av detta är det ansvarslöst att som debattör uppmuntra till fortsatt hög konsumtion genom att argumentera för att antalet djur inte behöver minska. 

Det är dock mycket glädjande att debattörerna lyfter dagens politiska handlingsförlamning avseende metanutsläpp. Mycket bra med en påminnelse till våra politiker att Sverige skrivit under “The Global methane pledge” och förbinder sig därmed att minska metanutsläppen med minst 30 procent senast 2030.

Att ge alger till kor kan teoretiskt vara en del av lösningen. Men parallellt med detta bör vi fortsätta arbeta för grönare måltider, annars går vi miste om mångfaldiga vinster för hälsa och miljö.


David Stenholtz, överläkare onkologi och ordförande Läkare för framtiden
Annika Carlsson Kanyama, docent KTH


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE