Så mycket kan du få vid tågförseningar

Ersättning timme för timme när tåget är försenat

Under juni höll sju av tio fjärrtåg tiden. Arkivbild.
Under juni höll sju av tio fjärrtåg tiden. Arkivbild.

Under juni var tre av tio fjärrtåg försenade medan helgens tågkaos i Sydsverige drabbade tusentals resenärer.
Beroende på tågsträckans längd och hur stor förseningen är kan du ha rätt att få hela beloppet tillbaka.

Under juni kom tre av tio fjärr- och snabbtåg försent, enligt siffror från Trafikverket. Sett över längre tid ser det lite ljusare ut. Enligt statliga SJ som är den största aktören på marknaden, var 80 procent av bolagets långdistanståg, vilket inkluderar fjärr-, snabb- och nattåg i tid under det senaste året.

Det är bättre än helåret 2018 då 77 procent av långdistanstågen kom i tid, men långt ifrån branschens gemensamma mål på 95 procent.

Enligt SJ beror förseningar främst på problem i infrastrukturen i form av växel-, spår- och kontaktledningsfel, eller fel på SJ:s och andra operatörers fordon. I storstäderna orsakas även stora störningar av obehöriga som visas i spårområdena.

– Den stora skillnaden för punktligheten för våra långdistanståg är om det sker händelser på stambanorna och i storstadsregionerna eftersom det är ett system där en händelse kan få stor negativ spridningseffekt, säger Anton Almqvist-Källén, presskommunikatör på SJ.

SJ tror att branschen gemensamt kan bli bättre på att hålla tiden och har nyligen lämnat in tre förslag till Trafikverket. Förslagen är jobbstopp på järnvägen inför storhelger, snabbare tillstånd för omledning av tåg från Trafikverket och mer trovärdiga prognoser.

Färre söker kompensation

– Resenärerna måste få äga sin egen tid och kunna välja att göra något annat under väntan eller att helt enkelt skjuta upp resan till en annan dag. Det är inte acceptabelt att tiderna skjuts fram med tio eller tjugo minuter i taget tills förseningen är timslång, säger Almqvist-Källén.

Hittills i år har SJ betalat ut 23 miljoner kronor till resenärer som sökt kompensation på grund av störningar och förseningar i trafiken. Under samma period i fjol var summan 29,7 miljoner kronor.

Enligt Johanna Persson, vägledare på Konsumentverket är tågbolagen skyldiga att informera resenärerna så fort de får kännedom om störningar som kan påverka punktligheten samt resenärernas rätt till ersättning.

– Det finns både en lag och en förordning. Rättigheterna beror på själva sträckan. Det är tågets faktiska startpunkt till dess slutdestination som man kollar på. Är den sträckan längre än 15 mil eller om resan går över en landsgräns gäller tågpassagerarförordningen, annars är det lagen om kollektivtrafik som gäller.

Den som begär ersättning bör ställa sitt krav till tågoperatören skriftligt och så snart som möjligt, säger Johanna Persson.

Nya regler vid förseningar

– Efter att man har ställt sina krav till tågoperatören och om de nekar kan man gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kravet måste gälla minst tusen kronor för att det ska prövas. Man kan även kolla om konsumentvägledningen i kommunen där man bor kan hjälpa till.

Den 1 juli 2018 infördes nya regler som gav Trafikverket ökat ansvar för ersättning till resenärer som drabbats av försenade tåg. Enligt de nya reglerna kan tågbolagen söka kompensation om förseningen orsakats av något som ligger inom verkets ansvarsområden.

Hittills har Trafikverket betalat ut cirka 4,8 miljoner kronor till ett antal tågbolag. SJ har också sökt ersättning och inväntar beslut.

Under de senaste 30 åren har antalet långväga tågresor ökat med 65 procent medan antalet regionala resor har ökat med 130 procent. Under samma period har antalet persontåg ökat med 40 procent.

Ersättning vid försenat tåg

Beroende på hur stor förseningen är gäller olika ersättningsnivåer.

Detta gäller för inrikestågresor som är kortare än 15 mil:

 • Vid förseningar över 20 minuter har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettpriset.
 • Vid förseningar över 40 minuter har du rätt att få tillbaka 75 procent av biljettpriset.
 • Vid förseningar över 60 minuter har du rätt att få tillbaka hela biljettpriset.
 • Om resan är mer än 20 minuter försenad har du även rätt till ersättning för alternativ transport i form av exempelvis taxi upp till 1 100 kronor.
 • Detta gäller för tågresor som är längre än 15 mil eller går över en landsgräns:
 • Vid förseningar över en timme har du rätt att få tillbaka 25 procent av biljettkostnaden.
 • Vid förseningar över 2 timmar har du rätt att få tillbaka 50 procent av biljettkostnaden.
 • Vid alla förseningar har du rätt till information och hjälp från tågföretaget. Vid förseningar över en timme har du även rätt till mat och dryck. Du har även rätt till gratis boende om du måste övernatta på grund av förseningen.
 • Om du inte får svar från tågbolaget kan du vända dig till Hallå konsument!
 • Om du och säljaren inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.
 • Om tågbolaget inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen inom reserättigheter kan du anmäla det till Konsumentverket.

Källa: Hallå konsument!

Publisert:

LÄS VIDARE