Trafikverket

Trafikverket är en svensk myndighet som ansvarar för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Den 1 april 2010 tog Trafikverket över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Läs Aftonbladets samlade rapportering om myndigheten här.

13.41 NYHETER

M: Eneroth måste svara om tågkaoset

 Efter att hälften av alla tågavgångar via Stockholm ställts in under helgen vill Moderaterna ha svar av…

1

2

3

4

5

...

59

>