Rekord för tågen: så många kom i tid

”Vi kan se en bra förbättring av punktligheten”

2019 var ett år då många tåg kom i tid.
2019 var ett år då många tåg kom i tid.

91 procent av tågen kom i tid 2019, det visar Trafikverkets årsstatistik. Det är det bästa resultatet sedan 2013 då nuvarande mått infördes. Riktigt lika bra gick det inte för långdistanstågen, där 79 procent kom i tid.

Över en miljon tåg kördes på svenska järnvägar 2019. Av dessa kom drygt 940 000 till sin slutstation i tid, vilket innebär en punktlighet på 91,3 procent.

– Det är vi glada för, vi kan se en bra förbättring av punktligheten, säger Roberto Maiorana, verksamhetsområdeschef på Trafikverket.

2018 var ett år då många tåg blev försenade men nu har punktligheten ökat med 3,5 procentenheter. Punktligheten 2019 är den bästa sedan nuvarande mätningar påbörjades 2013. Några av anledningarna till ökningen är insatser för infrastrukturen, planering och frånvaro av extremväder.

Den största förbättringen skedde för långdistanstågen där punktligheten ökade från 72 till 79 procent. Att punktligheten är lägre för långdistanstågen kan förklaras av att de ofta körs på stambanor som trafikeras av många tåg, vilket gör risken för förseningar större. En annan anledning kan vara att basen av långdistanståg är mindre, så när ett tåg blir sent påveras den procentuella punktligheten mer.

– Det är inte svårare att få långdistanstågen att gå i tid när det fungerar som det ska, säger Roberto Maiorana.

Rekordmånga tågresor

Tågtrafiken ökade under 2019 med 20 procent, och för första gången kördes över en miljon persontåg på svenska järnvägen.

– Att trafiken ökar är jätteroligt men det är inte så konstigt. Många fler vill resa med tåg.

Trots att 91 procent av dessa tåg kom i tid så är målet för punktligheten för persontåg inte nått.

– Målet är att nå 95 procent så vi fortsätter att arbeta mot målet.

Årets punktligaste dag 2019 nådde man målet: 24 december var 98,5 procent av tågen i tid. Totalt var december månad den mest punktliga 2019, och det kan delvis förklaras med att färre tåg körs då.

Räknar bara förseningar på mer än fem minuter

När Trafikverket sammanfattar årets punktlighet räknar de inte med förseningar på under 5 minuter. Definitionen är att ett tåg som kommer fram till sin slutdestination mer än 5 minuter och 59 sekunder efter planerad tid är sent. Målet med 95 procents punktlighet baseras även det på förseningar på fem minuter eller mer.

Roberto Maiorana räknar med att efterfrågan på tågresor kommer att fortsätta öka, detta kombinerat med järnvägsarbeten gör att järnvägens kapacitet inte alltid kommer att räcka.

– När vi ska underhålla och förnya järnvägen så kan vi inte trafikera den. Men vi kommer att fortsätta med det arbete som vi tycker att vi har klarat bra såhär långt. Vi kommer att vidta åtgärder som bättre planering och mer riskanalyser, säger Roberto Maiorana.

Publisert:

LÄS VIDARE