Miljöpartiet måste bli starkare i klimatfrågan

Elin Söderberg: Därför vill jag bli nytt språkrör

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag kandiderar till språkrör för Miljöpartiet för att vi måste växla upp klimatarbetet. Inget annat parti ger klimatfrågan den prioritet som den kräver, skriver Elin Söderberg, distriktsordförande för Miljöpartiet i Västerbotten.
Foto: Iseklint Natur och Miljö, TT
Jag kandiderar till språkrör för Miljöpartiet för att vi måste växla upp klimatarbetet. Inget annat parti ger klimatfrågan den prioritet som den kräver, skriver Elin Söderberg, distriktsordförande för Miljöpartiet i Västerbotten.

DEBATT

DEBATT. Klimatkrisen är ett faktum. Sverige ska leva upp till Parisavtalet och stödet för Miljöpartiet är avgörande för att klimatfrågan ska ges den centrala roll i riksdag och regering som den kräver.

Jag kandiderar till språkrör för att Miljöpartiet behöver bli ännu starkare i klimatfrågan och tydligt kommunicera hur vi ska hejda klimatkrisen.

I över tio års tid har jag arbetat med minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling. Frustrationen över hur lite som gjordes och de risker som vi utsätter oss själva, djur, natur, andra delar av världen och kommande generationer för, gjorde att jag 2013 valde att gå in i politiken.

Nu kandiderar jag till språkrör för Miljöpartiet de gröna för att vi måste växla upp klimatarbetet.

Konsekvenserna om vi inte klara Parisavtalet är oacceptabla. Vi måste hejda klimatförändringen och vi måste göra det på ett både socialt och ekologiskt hållbart sätt.

Jag vill verka för en rättvis klimatomställning där ingen lämnas efter. Där hela Sverige ges förutsättningar att leva fossilfritt.

Det är nu, med större kraft, vi behöver göra en samhällsomställning som både leder till att vi undviker de värsta konsekvenserna av den globala uppvärmningen och tillvaratar möjligheterna att bygga ett mer solidariskt Sverige.

Det är ett enormt arbete kvar för att hejda klimatförändringen! Vi i Miljöpartiet har gjort viktiga framsteg sedan vi klev in i regering 2014.

Det rör allt från bidrag till klimatinvesteringar, skärpning av EU:s utsläppshandelssystem, uppdrag till myndigheter, lagstadgat regeringens klimatarbete, inrättat klimatpolitiskt råd, stöd till industrin, incitament för omställning till hållbara transporter, påbörjat arbete med att se över all relevant lagstiftning så att den bidrar till klimatmålen och så vidare.

Det är tydligt att inget annat parti ger klimatfrågan den prioritet som den kräver. Men mycket mer behöver göras.

IPCC talar om att det som krävs är en storskalig samhällsomställning i en omfattning som aldrig tidigare skådats. Det har vi inte sett någonstans än.

Sverige har ett högt förtroende internationellt i miljöfrågor. Vi behöver vi stärka och utveckla vårt internationella arbete så att övriga länder också lever upp till Parisavtalet. 

Samtidigt ser vi att fler och fler länder tar stora kliv framåt i klimatarbetet. Jag anser därför att ett proaktivt klimatarbete också är en förutsättning för att bibehålla svenska företags konkurrenskraft.

En strategisk klimatpolitik kan stärka innovationskraften och korta avstånden mellan forskning och kommersialisering. På så sätt kan fler svenska företag genom utveckling och export av teknik och kunskap bidra till en fossilfri framtid samtidigt som arbetstillfällen tryggas.

Jag kandiderar till språkrör för att jag tillsammans med Per Bolund vill leda Miljöpartiet i arbetet med att ta ett helhetsgrepp, driva igenom de politiska beslut som krävs för att ställa om samhället till fossilfrihet, ekologisk hållbarhet och skapa framtidstro.

Det kräver också att vi stärker de sociala skyddsnäten. Varenda människa i vårt land ska känna sig trygg med att samhället backar upp när man har det tufft, både i dag och imorgon.

Det behövs både långsiktig styrning och stöd för att genomföra klimatomställningen, politik som gör att arbetet för att hejda klimatförändringen också ger positiva mervärden till människor och verksamheter.

Samtidigt ska vi anpassa samhället till den klimatförändring som ändå sker så att vi får ett robust Sverige både i dag och i framtiden. 


Elin Söderberg, språkrörskandidat (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE