Ny rapport: 1000 personer dör i förtid av luftföroreningar

Publicerad:
Uppdaterad:

Miljözoner

Uppåt 1 000 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Stockholms län, enligt en ny rapport.
– 4,6 miljoner människor dör varje år i hela världen. Fler än vad som dör i trafikolyckor, säger professor Christer Johansson vid Stockholms universitet.
Nu är frågan när och var miljözonerna kommer till Stockholm.

Debatten om miljözoner för biltrafiken har pågått en längre tid. Nu visar en ny rapport från Östra Sveriges Luftvårdsförbund, som Aftonbladet tagit del av, att 1 000 personer dör i förtid varje år av luftföroreningar i Stockholms län.

Utredning är gjord av SLB-analys vid Miljöförvaltningen i Stockholm och visar hur många som dör i förtid som har exponerats av luftföroreningar. Utredningen tar upp Stockholms län, Södermanland, Uppland och Gävleborgs län. I de tre övriga länen längs med östra kusten dör 60–90 personer varje år i förtid på grund av luftföroreningar.

– Rapporten kan slå fast att människor dör i förtid på grund av luftföroreningar, säger Christer Johansson, professor vid institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet.

– 4,6 miljoner människor dör varje år i hela världen. Fler än vad som dör i trafikolyckor.

Motsätter inte tidigare rapport

Samtidigt släpptes i början av april en rapport som visade att Stockholm aldrig haft så ren luft som idag.

– Det går inte att jämföra. Den tidigare rapporten visar att Stockholm har renare luft än på länge och det stämmer. Men det beror till stor del på att där mäts svaveloxid, säger Christer Johansson.

– Det innebär att man i Stockholm har bättre energialternativ och så har trots allt bilarna blivit bättre med åren.

Miljözoner kommer till Stockholm – frågan är när och var

Trafikborgarrådet i Stockholm Stad, Daniel Helldén (MP), har sedan länge förespråkat miljözoner. Rapporten från SLB ger stöd för hans argument att det måste till förändring.

– 2020 år målet, ju tidigare desto bättre, säger Daniel Helldén (MP).

– Det är framför allt barn och äldre som lider av luftföroreningarna.

Helldén menar dock att det är viktigt med en partiöverskridande överenskommelse i Stockholm.

Ett viktigt steg närmare miljözoner är den referensgrupp som nyligen tillsatts som ska se över hur, när och var miljözoner kan träda i kraft.

– Förhoppningen är att allt ska vara klart till hösten men om det kommer fattas beslut innan valet är osäkert.

Allianspartierna skriver i ett särskilt uttalande att alla partier i kommunstyrelsen i grunden är positiva till att få ner luftföroreningarna och även miljözoner. Partierna skriver även att de kommer att arbeta konstruktivt i den referensgrupp som nu tillsätts.

Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) anser dock att miljözoner till 2020 är en omöjlighet.

– Vi går till val på att det inte blir miljözoner till 2020, det är för tätt inpå. Stockholmarna måste få tid på sig och det står inte i proportion till samhällskostnaderna, säger Anna König Jerlmyr (M).

– Vi anser inte att man den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholm har sett till de alternativ som finns som exempelvis att leda ner trafiken under jord för att minska luftföroreningarna.

– Det är positivt med blocköverskridande överenskommelser i viktiga frågor, det välkomnas, men jag ser inte att vi kommer att komma till ett beslut innan valet. Moderaterna vill i stället se alternativ till styrmedel utredas, som exempelvis krav på katalysatorer som renar kväveoxid samt avgifter.

Konstaterat bidra till förtida död

Professor Christer Johansson menar att miljözoner kommer göra att färre dör i förtid. Helst skulle en miljözon vara där det i dag är tullavgifter.

– Då skulle vi se en tydlig effekt men det ska också vägas mot kostnader och i slutändan är det en politisk fråga.

Det här är Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening. Medlemmar är 50 kommuner, två landsting samt institutioner, företag och statliga verk. Samarbete sker även med länsstyrelserna i länen. Målet med verksamheten är att samordna övervakning av luftkvaliteten inom samverkansområdet. Systemet för luftöver- vakning består bl. a. av mätningar, utsläppsdatabaser och spridningsmodeller. SLB-analys driver systemet på uppdrag av Luftvårdsförbundet.

Publicerad:

LÄS VIDARE

MER OM MIN BIL