Debatt

Bra att M inte bara lyssnar på LO numera

Replik från Liberalerna om arbetsrätten och las

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kan vi lita på att Moderaterna inte kommer låta Vänsterpartiet fortsätta diktera villkoren för de viktiga strukturreformer som behöver genomföras? I så fall är M-beskedet i dag  välkommet, skriver Gulan Avci och Malin Danielsson.
Kan vi lita på att Moderaterna inte kommer låta Vänsterpartiet fortsätta diktera villkoren för de viktiga strukturreformer som behöver genomföras? I så fall är M-beskedet i dag välkommet, skriver Gulan Avci och Malin Danielsson.

DEBATT

REPLIK. Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Mats Green skriver om behovet av att modernisera arbetsrätten och anpassa anställningsskyddet till de utmaningar arbetsmarknaden står inför idag.

Det är bra att moderaterna äntligen börjar tala klarspråk om de stelbenta strukturer som bidragit till att framförallt unga och nyanlända med svagast förankring till arbetsmarknaden ställts utanför.

Under åtta år med Alliansregeringen försökte vi belysa de stelbenta och kontraproduktiva regelverk som låste fast både anställda och arbetsgivare i anställningar de skulle vilja ta sig ur, och vi lyfte ständigt behovet av en mer modern och flexibelt regelverk.

Men vi fick ständigt kalla handen av Moderaterna som på den tiden var mer angelägna att inte stöta sig med LO och Socialdemokraterna, snarare än att minska glappet mellan de som hade ett jobb och de som stod utanför arbetsmarknaden.

Med Januariavtalet har det blivit ändring på låsningarna och det är tack vare oss liberaler och centerpartister som ett historiskt arbete pågår för att uppdatera regelverket på svensk arbetsmarknad.

Det kommer att ske på två sätt. Antingen genom att parterna kommer överens själva eller genom den gedigna och välarbetade arbetsrättsutredningen som Liberalerna, Centerpartiet och regeringen förhandlade fram direktiven till våren 2019.

Just i detta nu sitter arbetsmarknadens parter och gör ett andra försök att komma överens om en mer flexibel arbetsrätt. Förhandlingarna strandade förra gången och vi beklagar att de inte orkade hela vägen för att nå en överenskommelse.

För vi tror liksom Moderaterna att det långsiktigt vore bäst för spelreglerna på svensk arbetsmarknaden om fack och arbetsgivare själva kom överens.

Dessutom innebär en partsuppgörelse att de kan gå längre än utredningen och även ta fram ett bra system för omställning som är nödvändigt för att hantera den förändrade arbetsmarknaden.

Nu vilar ett tungt ansvar på parterna att finna en förhandlingsordning för en modernare arbetsrätt. Kommer de med ett positivt besked de närmaste dagarna, är utgångspunkten att vi går vidare med deras förslag och inte utredningens.

Men om parterna misslyckas även denna gång tvekar vi inte att införa skarp lagstiftning under 2021.

Vi liberaler har varit med och format den svenska välfärdspolitiken och tagit ansvar för arbetsmarknaden. Det har vi gjort i över hundra år.

Vårt parti har alltid haft en reformagenda för att både hjälpa människor i utsatt situation. stärka individers trygghet i svåra situationer som att stärka företagen och ge dem en rättmätig plats på svensk arbetsmarknad som viktiga jobbskapare.

Det ansvaret kommer vi fortsätta att ta. Men frågan är om Moderaternas och Mats Greens besked i dag står fast?

Kan vi lita på att Green och hans parti inte kommer låta Vänsterpartiet fortsätta diktera villkoren för de viktiga strukturreformer som behöver genomföras? I så fall är Moderaternas besked välkommet. För vi behöver samarbeta kring fler liberala reformer för att ta oss ur coronakrisen.


Gulan Avci, riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson (L)
Malin Danielsson, riksdagsledamot och ledamot i Arbetsmarknadsutskottet (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Las, lagen om anställningsskydd

LÄS VIDARE

DEBATT Las-utredningen måste utgöra grundplattan

ÄMNEN I ARTIKELN

Las, lagen om anställningsskydd

Arbetsrätt

Arbetsmarknad

Gulan Avci

Arbetsmarknadspolitik

Moderaterna

Socialdemokraterna