Ministern om dumpning: Obehaglig utveckling

Av: Anette Holmqvist

Publicerad:
Uppdaterad:

Civilminister Lena Micko (S) tycker det brister i solidaritet hos kommuner som dumpar socialt utsatta hos andra.

Nu lovar hon snabbutreda frågan.

– Vi är inne på en väldigt obehaglig utveckling om man börjar diskutera vem som egentligen får bo i ens kommun.

För några veckor sedan tog Lena Micko emot ett 20-tal kommuner som anser sig utsatta för social dumpning, när människor utan egen försörjning eller bostad flyttar in från andra kommuner.

Snabbutreder

Mötet kommer nu att leda till en utredning.

– Det är väldigt angeläget att vi får resultat i den här frågan, säger Lena Micko.

– Det räcker inte bara att säga att vi ser problemet och har kunskap om det, vi måste också gräva djupare i mönstret, hur det här ser ut.

Utredningen ska arbeta snabbt och bland annat analysera hur dumpningen ser ut och peka på vilka åtgärder som krävs, är tanken.

– Det kan handla om lagstiftning eller om det är något man förväntar sig att staten ska göra som vi inte gör i dag till exempel.

Men Lena Micko menar att det också krävs att kommunerna börjar samtala med varandra om vilka spelregler som ska gälla dem emellan. Det sker bäst inom Sveriges kommuner och regioner, SKR, slår hon fast.

”Det räcker inte att bara säga att vi ser problemet”, säger Lena Micko (S).
Foto: LOTTE FERNVALL
”Det räcker inte att bara säga att vi ser problemet”, säger Lena Micko (S).
Foto: LOTTE FERNVALL
Social dumpning har blivit ett allt större problem i mindre kommuner.

”Gäller alla”

Att människor dumpas förklaras ofta med att det råder brist på bostäder framför allt i storstäderna.

Micko poängterar dock att bosättningslagen gäller alla kommuner.

– Det är viktigt att understryka att alla kommuner har ett ansvar när det gäller bostadsförsörjning. Sedan ska staten se till att man har goda förutsättningar att klara det och det kan vi alltid behöva diskutera, hur vi arbetar med det och vad som behöver göras. Men vad gäller bosättningslagen så är det en lagstiftning som alla kommuner har att rätta sig efter, säger hon.

För en del kommuner kan det innebära att de måste bygga fler bostäder.

– Det finns ju här i Stockholm kommuner som inser det och gör det, medan andra inte har gjort det på samma sätt.

”Oacceptabelt”

Lena Micko menar att frågan om social dumpning är ”allvarlig” och måste få en lösning. Annars går vi mot en obehaglig utveckling, poängterar hon.

– Jag tycker det är oacceptabelt att kommuner emellan uppträder på det här sättet. Det spelar roll i frågan om tillit och solidaritet i ett samhälle att vi säger att det ska vara tryggt för alla medborgare och det ska inte spela någon roll vem man är när man väl har rätt att vistas här, säger hon.

Publicerad:

LÄS VIDARE