Stänger förskola efter säkerhetsbrister: Allvarligt

Tidigare anställd anmälde: ”Hade inte ens en boll”

Publicerad 2023-03-18

Eluttag utan petskydd, speglar som hänger löst i slitna lokaler med för lite leksaker.

Efter flera brister i säkerheten och den pedagogiska verksamheten stänger Stockholms stad företaget Norlandias förskola i Grimsta.

– Det är så många saker att det är svårt att peka ut en, säger Alexandra Mattsson (V), förskoleborgarråd i kommunen.

Beskedet att kommunen stänger förskolan Norlandia Grimsta kom den 23 februari. Enligt förskolenämnden har företaget inte tagit sitt ansvar för barnens utbildning.

”Missförhållandet är allvarligt”, skriver nämnden i underlaget till beslutet.

Förskolans rastgård.

Problemen på förskolan i Vällingby har varit kända av staden en längre tid. 2021 inleddes en tillsyn av förskolan, men bristerna har inte rättats till. Vid ett besök förra året uppdagades flera säkerhetsbrister.

Flera eluttag saknade petskydd och en spegel var inte säkrad på väggen. Dörrar till kök och ett rum där städ- och tvättmedel förvarades stod öppna eller olåsta.

Det trots att förskolan i sin barnsäkerhetsrond hävdat det motsatta. Personalen saknade också utbildning i första hjälpen och brandskydd.

”Missförhållandet är allvarligt” skriver nämnden i underlaget till beslutet om att stänga förskolan.

Kritiken: Saknades leksaker

Enligt staden slutar problemen inte där. Vid ett besök i oktober konstaterade man att lokalerna var slitna. Rullgardiner och persienner hängde snett i fönstren, hyllor stod tomma och det saknades leksaker och material för barnens lek, utveckling och kommunikation.

En tidigare anställd bekräftar bilden. I en anmälan till kommunen skriver hon att barnen inte har mycket leksaker. På gården finns det nästan ingenting att göra.

– Jag har jobbat inom förskolan i fem år. Barnen hade inte ens en boll. Man visar inget intresse för barnen, säger hon till tidningen Mitt i.

Förskolan har saknat behörig personal och inte haft en förskollärare som planerat verksamheten. Inget av barnen har svenska som modersmål, men förskolan har inte haft rutiner för att stötta dem i vare sig svenska eller modersmål.

”Vinstjakt går före barnens bästa”

Nämnden konstaterar att barn som behövt särskilt stöd inte har fått det eller att hjälp har dröjt.

Alexandra Mattsson (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad.

Den tidigare anställda är kritisk till att förskolan har fått fortsätta sin verksamhet tills nu – trots att problemen varit kända i flera år.

”Det här är ingen förskola, det är förvaring av sämsta kvalitet”, skriver hon i sin anmälan.

Enligt Alexandra Mattsson (V) var förskolenämnden enig om att stänga förskolan.

Vilka är de allvarligaste bristerna enligt dig?

– Som förälder och politiker reagerar jag på säkerhetsbristerna, som att barn kunnat gå in i rum med farliga kemikalier. De har inte haft en förskollärare som planerar undervisningen och personalen kan inte första hjälpen om något händer. Det är så många saker att det är svårt att peka ut en, säger hon till Aftonbladet.

”Dränerar förskolan på barnens bekostnad”

Hon kallar situationen på förskolan i Grimsta för extremt exempel på hur ett vinstdrivande företag ”dränerar” en förskola på barnens bekostnad.

– Det handlar inte om just Norlandia, det är ett systemfel att vinstjakt går före barnens bästa. Systemet är riggat för företag, inte för föräldrar och barn, säger hon.

Det är upp till kommunerna att granska förskolor, något man inte mäktar med idag, enligt Alexandra Mattsson. Vänsterpartiet vill förbjuda aktiebolag att driva förskolor.

– I väntan på det tycker vi att kommuner ska få större möjlighet att stoppa oseriösa aktörer. Man behöver se över hur vi lättare kan återkalla tillstånd.

Norlandia: Inget barn har skadats

Norlandia svarar på Aftonbladets frågor via mejl. Enligt kommunikationschef Torbjörn Carlbom beror förskolans problem på att man haft svårt att rekrytera personal under en längre tid, något man haft en löpande dialog med kommunen om.

Han säger att de velat göra förskolan till pedagogisk omsorg, som inte ställer krav på undervisning och att följa läroplanen, för att lösa bemanningsproblemen och driva förskolan utan utbildade pedagoger.

”Det sa förvaltningen nej till. Då tillsatte vi resurser för att stärka den pedagogiska nivån på förskolan eftersom den har varit uppskattad av vårdnadshavarna och nödvändig för ett område som Grimsta, som är ett bostadsområde med utmaningar”, skriver han.

Han menar att delar av kritiken är överdriven – säkerheten har överlag varit god och inget barn har kommit till skada. Att det saknats leksaker och pedagogiskt material stämmer inte, enligt honom.

”Pedagogiskt material har funnits på förskolan och mer material har tillförts efter introduktion för barn och medarbetare”, skriver de.

”Behov att prata illa”

Carlbom lyfter att Norlandia har kö till flera av sina förskolor och att de vunnit pris för sin mathållning. Han vänder sig mot beskrivningen att Norlandia skulle vara ett exempel på hur företag ”dränerar” förskolor på barns bekostnad.

”Det låter som ett starkt ideologiskt uttalande av en vänsterpartist som aldrig varit på den aktuella förskolan och som har ett behov att prata illa om privata verksamheter i välfärden.”

Förskolan stängde 17 mars. De 18 barn som går på förskolan har erbjudits platser på kommunala förskolor i området.