Kraftigt överskott ska lösa Malmös ekonomi

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) presenterade kommunledningens budgetförslag på måndagen.
Foto: Robert Rosén
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) presenterade kommunledningens budgetförslag på måndagen.

Det blir inga skattehöjningar eller nedskärningar i nämnderna.

Det beskedet gav Socialdemokraterna och Liberalerna när de presenterade sitt budgetförslag på måndagen.

– Det är tuffa ekonomiska tider i stort men vi ser att vi är ganska väl rustade trots allt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Att den ekonomiska framtiden för Malmö stad varit bekymmersam är ingen hemlighet. Tidigare i höstas kom uppgifter om att kommunen saknar 392 miljoner kronor för kommande års budget.

När det kommunala styret, bestående av Socialdemokraterna och Liberalerna, på måndagen presenterade sitt budgetförslag för 2020 gjorde man dock klart att den kommunala skattesatsen på 21,24 procent kommer förbli oförändrad.

De kommunala nämnderna kommer samtliga också att få ett tillskott jämfört med de resurser de haft att röra sig med 2019. Där ökningen är störst hos Grundskolenämnden, som får 325,4 miljoner kronor mer enligt budgetförslaget medan Servicenämnden får det lägsta tillskottet.

Istället för skattehöjningar eller nedskärningar har S-L-budgeten fokuserat på omfördelningar för att få bukt med den ekonomiska situationen i kommunen.

– Vi har prioriterat att den kommunala skattesatsen ska förbli oförändrad, säger Roko Kursar (L), första vice ordförande i kommunstyrelsen.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Antar ny modell

De 392 miljoner kronor som saknats kommer främst täckas av att man slopar det överskottsmål som finns inom kommunen under den kommande tvåårsperioden. Målet har omfattat en procent men har under flera år blivit större än så. Genom att slopa överskottsmålet beräknar man få in 206 av de miljoner som fattas.

– Vi behöver göra det just för att dämpa de här effekterna av den här omställningen och att våra verksamheter ska kunna anpassa sig utan att det påverkar välfärden för våra Malmöbor, säger Kursar.

Styret vill även anta en ny modell gällande full demografi. Det vill säga hur mycket som fördelas till nämnderna utefter kostnadsbehoven som uppstår tack vare åldersdemografin. S och L vill införa ett tak där kostnaderna för de hårda nämnderna inte får öka med mer än 1 procent medan kostnaderna för de mjukare nämnderna får öka med 1,5 procent.

De verksamheter med störst behov kommer dock fortsättningsvis få riktade potter med ytterligare tillskott.

Foto: KRISTER HANSSON
Katrin Stjernfeldt Jammeh menar att kommunens överskott innebär att man inte behöver bromsa lika kraftigt.

Bromsar in investeringar

– Det vi har sagt är att vi under så många år byggt upp ett stort överskott - på 3,9 miljarder - så vi ser ingen anledning till att fortsätta bygga överskottet nu och bromsa väldigt, väldigt kraftigt i verksamheterna. Det överskottet ser vi hellre att vi lägger ut i skolan och hälsa och sjukvården under innevarande år, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

Resten av det ekonomiska hålet på 392 miljoner kronor fylls upp av en extra utdelning från det kommunala bostadsbolaget MKB (65 miljoner kronor), en inbromsning av investeringar hos Tekniska nämnden (25 miljoner kronor) och driftpengar som inte används med anledning av de uteblivna investeringarna (10 miljoner kronor)

– Vi ser att Tekniska nämnden fullt ut inte hunnit med investeringstakten man budgeterat för. Det gör att vi inte behöver förstärka Tekniska nämnden med 25 miljoner. Det kommer inte innebära något dramatiskt för Tekniska nämnden utan det är pengar som skulle gå till drift och investeringar som vi ser inte kommer, säger Stjernfeldt Jammeh.

Bakgrunden till det strama ekonomiska läge som kommunen befinner sig i kan förklaras med en rad anledningar. De styrande i Malmö stad lyfte under sin budgetpresentation fram bland annat det internationella läget med en avtagande högkonjunktur och det faktum att kommunerna övertar alltfler kostnader från staten.

Skatteutjämningen blir en ekonomisk smäll

– Finansdepartementet gör bedömningen att det saknas 90 miljarder fram till 2026, för att finansiera den välfärd i landets kommuner och landsting som vi har i dag. Demografin i Sverige utvecklas ju på ett sånt sätt att det är färre som ska försörja fler, säger Stjernfeldt Jammeh.

En viktig faktor i det hela är skatteutjämningen, det kommunala utjämningssystemet, där kommunen de kommande åren beräknas få totalt 340 miljoner kronor mindre från regeringen. Då statsbidraget kommer införas över tid rör det sig om 80 miljoner kronor mindre nästa år.

– Det är mycket pengar som Malmö tappar i det, konstaterar Stjernfeldt Jammeh.

Kommande års budgetförslag lyder under parollen ”Tillsammans för ett öppet och tryggare Malmö”. I budgeten har kommunledningen presenterat en gemensamma konkreta mål (se faktaruta) för mandatperioden, vilka tar sin utgångspunkt i de 17 globala mål som förmedlas i FN:s Agenda 2030.

– Det här är vår plattform för mandatperioden. De här målen ska vi jobba med hela perioden. Sen så programmerar vi de årligen med vad vi behöver lyfta fram, säger Stjernfeldt Jammeh.

Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN
Roko Kursar (L) anser att flera av budgetförslagen är liberala.

En miljard mindre i investeringar

De främsta utmaningarna som kommunledningen menar att Malmö brottas med är arbetslöshet, hemlöshet, de stora skillnaderna som finns i skolresultaten och otryggheten.

– Skjutningar och antal mord har gått ner men tre mord är tre mord för mycket, säger Kursar med eftertryck.

Mindre pengar kommer däremot att budgeteras för investeringar i kommunen. I år budgeterade man för 3,7 miljarder kronor på nya investeringar men prognosen är att investeringskostnaderna inte kommer landa på mer än 2,7 miljarder kronor.

– Vi har i budgeten lagt in investeringar för nästan en miljard mer. Vi ser att det ger oss ett utrymme att faktiskt dra ner investeringsbudgeten och inte behöva boka upp så mycket driftskostnader. Vi kommer framöver också behöva gå igenom och prioritera hårdare kring vad som är nödvändigt och vad vi kan skjuta lite på, säger Stjernfeldt Jammeh.

MP stöttar budgeten

Att S-L-budgeten kräver åtgärder för att få in närmare 400 miljoner kronor och fylla budgethålet är dock ingenting som kommunledningen tror att Malmöborna kommer märka av i någon större utsträckning.

– Vår förhoppning är att man ska märka av det så lite som möjligt men det betyder också att vi har väldigt mycket arbete framför oss, säger Kursar.

För att klara av en stramare ekonomi lyfts det i budgeten även fram att kommunen kommer införa hyresstopp för verksamheter som hyr stadsfastigheter, mer samverkan mellan nämndgränserna för effektivare lokalanvändning, en minskning av onödig administration hos nämnderna och en åtgärdsplan för digitalisering och automatisering.

Miljöpartiet meddelade under måndagen att de presenterar en egen budget men att de i andra hand kommer att stödja den budget som Liberalerna och Socialdemokraterna lägger fram.

Publicerad:

LÄS VIDARE