Hemtjänstbrukare ska få fast omsorgskontakt

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Äldre personer med hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt vill regeringen. Arkivbild.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / TT
Äldre personer med hemtjänst ska få en fast omsorgskontakt vill regeringen. Arkivbild.

Äldre personer med hemtjänst ska få en fast kontaktperson som kan ge stöd och svar på frågor om ens omsorgsinsatser, enligt en överenskommelse mellan regeringen och januaripartierna.

Nu kommer förslagen om hur det ska gå till.

Syftet är att stärka tryggheten både för brukare och anhöriga, och riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) som fick regeringsuppdraget att utreda förslagen, hoppas att den fasta omsorgskontakten syns i lagboken år 2022.

Åtta av tio omsorgstagare har redan en kontakt som ansvarar för samordningen av enskilda äldres omsorgsinsatser, enligt utredningen som nu har lagts fram. Men dessa roller har uppkommit utifrån kommunernas egna initiativ och regleras inte i lag. Att skapa likvärdighet över landet är därför ett argument för den fasta omsorgskontakten, menar Barbro Westerholm som i dag ser stora skillnader.

– Det är så skrämmande olika över landet och det måste vi komma till rätta med, säger hon.

Undersköterska krävs

För att axla rollen som omsorgskontakt krävs yrkestiteln undersköterska, enligt utredningen, som också hävdar att ytterligare 2 500 nya sådana därför behövs. Notan beräknas landa på cirka 1,3 miljarder per år under en femårsperiod. Vinsterna däremot, är svåra att visa i siffror, menar Westerholm.

– Vi känner inne i hjärtat och i hjärnan att det här kommer att löna sig. Men att räkna kronor och ören känner jag nästan är oetiskt att göra när det gäller livskvalitetsfrågor.

En coronafråga

Utredningen tillsattes förra året, innan pandemin. Äldreomsorgen har dock varit under stort fokus under coronakrisen och drygt en fjärdedel av de som avlidit med covid-19 har haft hemtjänst, enligt Socialstyrelsens statistik.

Myndigheten har också lyft fram flera negativa trender inom den kommunala hemtjänsten. Bland annat har personalkontinuiteten försämrats. Förra året träffade en äldre person med hemtjänst i genomsnitt 16 olika vårdare under en tvåveckorsperiod, jämfört med endast 12 stycken år 2007.

Det blir dessutom allt vanligare att anhöriga får stå för omsorgen, enligt Socialstyrelsen. Upp till hälften av alla omsorgstimmar utförs av andra äldre, uppskattar myndigheten i en rapport från i år. Till exempel kan det handla om att ta hand om en demenssjuk partner.

– Om man då inför en fast omsorgskontakt ger det trygghet och kontinuitet för alla inblandade, säger Barbo Westerholm.

Publicerad: