Mejla

Jenny Wennberg

Ylva Johansson måste få chansen

Ylva Johanssons tunga EU-utmaning

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ylva Johansson frågades under tisdagen ut i parlamentet.
Foto: JERKER IVARSSON
Ylva Johansson frågades under tisdagen ut i parlamentet.

När EU-parlamentets utfrågning av Ylva Johansson inleddes under tisdagen hade utskottet för rättsliga frågor redan stoppat utfrågningarna av Ungerns kommissionärskandidat Lásló Trócsányi och Rumäniens föreslagna kommissionär Rovana Plumb. Kandidaternas privata intressen har ansetts stå i konflikt med ett kommissionärsskap. En med andra ord ganska turbulent start på det arbete i parlamentet som ska leda EU fram till en ny kommission.

Utfrågningen av Ylva Johansson resulterade i sin tur i kritik om allt för vaga svar rörande bland annat hur ett väl fungerande asyl- och migrationssystem inom unionen ska se ut. Enligt uppgifter till SVT under tisdagskvällen kommer Johansson därför inte godkännas direkt som kommissionär. Istället väntar ytterligare frågor från parlamentets sida för Johansson.

Tung portfölj

Ylva Johanssons portfölj kan knappast klassas som en av de mest tacksamma, men däremot som en av de tyngsta. Tar Johansson sig igenom parlamentets utfrågning kommer hon ansvara för inrikes- och migrationsfrågorna. Frågor som fick förnyat fokus 2015 när EU-lagstiftning, som bland annat transportöransvaret, ställdes mot människor på flykt över Medelhavet.

Efter 2015 har ansvarsfördelningen mellan EU-länderna för flyktingmottagandet varit en av frågorna som splittrat medlemsstaterna i rådet. Polen och Ungern har varit länder som ställt sig mot ett EU-gemensamt system som omfördelar asylsökande mellan medlemsländerna för ett solidariskt mottagande.

Solidariskt ansvar

Klart är att en solidarisk ansvarsfördelning krävs inom EU för asylsökande. Att Tyskland och Sverige gemensamt bar ett tungt ansvar 2015 samtidigt som andra nationer smet undan visade tydligt upp bristerna i EU-samarbetet på området.

Ylva Johansson har poängterat vikten av ett "fungerande och verkligt gemensamt asylsystem".

Hur hon i rollen som kommissionär ska lyckas förflytta EU i denna riktning är i dagsläget högst oklart.
Utan en samsyn mellan medlemsstaterna och ett intresse hos samtliga av en solidarisk ansvarsfördelning för asylmottagandet är utsikterna att få till stånd ett annat system än dagens trots allt små.

Av: Jenny Wennberg

Publicerad:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.