Mejla

Peter Gustavsson

Med passet i min hand blir jag svensk i Rinkeby

Gängen blev starka när samhället drog sig tillbaka

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Många av de första invånarna när Järvaområdet byggts ut på 60-talet kom från Norrland och Finland. Sedan fortsatte människor komma hit, från jordens alla hörn.
Många av de första invånarna när Järvaområdet byggts ut på 60-talet kom från Norrland och Finland. Sedan fortsatte människor komma hit, från jordens alla hörn.

Det tar sjutton minuter mellan Stockholms central och Rinkeby. I trappan upp från tunnelbanan möts jag av en grupp barn i gula västar. De tar god tid på sig på väg ner, och förskolepersonalen beklagar sig över att de just missat tåget.

Jag har varit här många gånger förr och skyndar för att komma i tid. Det vore dumt att missa en bokning som jag väntat på i ett halvår med ett par minuter.

Smidigt trots passkaos

När jag bokade tid tidigt i våras var det första tillgängliga tillfället på polisstationen i Rinkeby i augusti. Men väl på plats går det smidigt. Jag knappar in min bokningskod, väntar några minuter och så är jag framme vid disken.

Försöker se vettig ut på fotot. Lyckas inte.

Försöker skämta till det om att man kanske ska se ut som en bandit när man är hos polisen. Lyckas inte med det heller.

Mindre än tio minuter efter att jag gått in i byggnaden är jag åter ute i sommarsolen. Men jag får vänta i 8-10 veckor på att få passet i handen.

Ordet ”rink” anses ha betytt ”krigare” på fornnordiska, och Rinkaby skulle alltså betyda ”krigarnas by” eller snarare ”krigarnas gård”. Bilden är från Rinkeby tunnelbanestation.
Ordet ”rink” anses ha betytt ”krigare” på fornnordiska, och Rinkaby skulle alltså betyda ”krigarnas by” eller snarare ”krigarnas gård”. Bilden är från Rinkeby tunnelbanestation.

Utan polisstation i ett årtionde

Rinkeby fick en polisstation igen 2020, efter att polisen saknat en permanent lokal i området sedan mitten av 00-talet. Den stadsdelsförvaltning som försvann vid samma tid har däremot inte kommit tillbaka.

Där någonstans började den nedåtgående spiral som lade grunden till de senaste årens våg av dödsskjutningar. Det menar i alla fall Diamant Salihu i sin bok Tills alla dör.

När samhället drog sig tillbaka skapade det ett vakuum som den organiserade brottsligheten fyllde upp.

Vardagsliv och motkrafter

Men på Rinkeby torg denna augustidag syns inga spår av några gängbrott. Bara kvinnor och män i alla åldrar som kommer, går, stannar upp och pratar med varandra. Och en fontän, en Prideflagga och massvis av duvor.

I den förenklade debatten om gängbrott och segregation pratar vi sällan om motkrafterna. Om Fardosa, Elvir, Mårten och alla andra eldsjälar som ger människor förutsättningar att växa och få samhället att hålla ihop.

Också när andra gör sitt yttersta för att försöka splittra det.

På Rinkeby torg denna augustidag syns inga spår av några gängbrott.
På Rinkeby torg denna augustidag syns inga spår av några gängbrott.

Ökade klyftor och kortsiktighet

Många av de första invånarna när Järvaområdet byggts ut på 60-talet kom från Norrland och Finland. Sedan fortsatte människor komma hit, från jordens alla hörn.

Det var här det gick att få bostäder. Här kunde man hitta landsmän. Och ibland placerades utsatta människor här av socialtjänsten.

Varje ekonomisk nedgång och nedskärning har ökat stressen på området. De program som skulle lösa problemen har varit kortvariga och otillräckliga.

Den statliga Delegationen mot segregation skulle lära av decenniers framgångar och misstag. Men hösten 2021 röstade M, KD, SD och L igenom att myndigheten ska läggas ner.

Massor av stenar att lyfta på

Socialdemokraterna säger sig vilja lyfta varje sten för att bryta segregationen. Men det är tunt med konkreta förslag. Förutom Anders Ygemans testballong om att begränsa andelen personer med utomnordisk bakgrund som får bo i ett område.

Det är synd, för det finns mycket som kan bidra till att bryta segregationen. En permanent satsning på att stärka skola, socialtjänst, fritid, psykiatri och polis i utsatta områden skulle göra stor skillnad. Och att stärka förutsättningarna för ideella krafter att bidra.

Stat och kommuner kan satsa mer på svenskutbildning och yrkesskola, och kräva att nyanlända deltar. Att skrota marknadsskolan och skriva in alla treåringar i förskolan kan öka jämlikheten i livsförutsättningar.

Det går att skrota EBO, kräva blandade upplåtelseformer och stoppa ombildningar till bostadsrätt i områden där den är dominerande.

Bevis att jag är svensk

Jag kom till Rinkeby för att skaffa ett nytt dokument som visar att jag är svensk. Passet skvallrar inte om du identifierar dig som skåning, same, kurd, gute, jude, latino, norrlänning, finne, utlandssvensk – eller bara svensk.

Det är fint att vara medborgare i ett sådant land.

Segregationen är en av valrörelsens stora frågor. Vad får den för konsekvenser, och hur ska man bära sig åt för att bryta den? Och vad tycker du om Anders Ygemans utspel om begränsa andelen invånare med utomnordisk bakgrund i olika stadsdelar?

Ledarskribent Peter Gustavsson chattade med läsarna.

Skriv inlägg
 • Peter Gustavsson

  Klockan är 9.30 och det är dags att stänga chatten. Tack för kloka och intressanta inspel som vanligt, ha en fin dag!

 • God morgon!

  Tack för ofta tänkvärda rader. Ang att betala för försvaret är det inte i motsats till att hushålla med våra skattemedel. T.ex. måste det finna en stor potential i att lägga ner en del av den enorma flora av myndigheter som finns. En del skapade för att tacka någon överflödig politiker.

  Hälsningar

  Kalle

  Kalle Skybrant

  Hej Kalle och tack själv! Det finns säkert myndigheter som kan slås samman etc, men när det gäller Delegationen mot segregation som jag tar upp i texten så var tanken att skapa en forskningsbaserad kunskapsbas om allt det här som vi nu sitter och spekulerar kring och har en massa åsikter om. Att kunna ge politiken underbyggda förslag som inte bygger på åsikter utan forskning. Nu läggs den ner så möjligheten försvinner dessvärre.

  Peter Gustavsson
 • Behöver lägga till att problemen finns trots, att det finns polisstation i området! Polisen är ju hjälplös då lagarna i Sverige är alldeles för flata. Det blir på något sätt alltid ”synd” om de kriminella. Brottsoffer tycks vara dem som flera gånger, får betala priset! Helt obegripligt och händer dagligen i utsatta områden! Hot och hot om våld är vardagsmat!

  marie pettersson

  Hej Marie! Polisen behöver finnas i området och ha starka nätverk, inte komma med radiobil när det kommer ett larm. Sedan tror jag också att det kan behöva göras en del översyn av lagar, särskilt när det gäller att få bättre verktyg för att komma åt kriminella nätverk.

  Peter Gustavsson
 • Jag tror att Ygeman menar att det finns en korrelation mellan utomnordisk bakgrund och ett antal problem (låg utbildning, dåliga svenskakunskaper etc). Det vore i sig inget problem med hög andel utomnordiska i ett område, om de hade arbete i samma utsträckning som de som är födda i norden.

  08

  Hej 08! De som kritiserat Ygemans uttalande (däribland jag) menar ju att det finns en hel del annat som korrelerar också. Att grundproblemet är klassklyftor och social utsatthet, inte vilket land man råkar vara född i.

  Peter Gustavsson
 • Det handlar också om att man får anpassa sig ingen föds med ”guldsked.

  Challe 65

  Hej Challe65! Det finns nog en hel del som föds med guldsked i mun i Sverige. Men rätt få av dem bor i Rinkeby...

  Peter Gustavsson
 • Sverige har förändrats till det sämre. Skulle säga att gäller på alla områden. Det finns ingen som riktigt vill ta ansvar. Man pekar på enstaka saker som ligger bakom alla problem. Men det största problemet är nog att hela samhället har fått förändrade värderingar och bristen på karaktär är slående. Vilka lyfts fram som förebilder i dagens samhälle?

  Sverige är ett rikt land, vi har enorma resurser. Om viljan fanns skulle vi ha klarat av att utrota hemlösheten i Sverige. För vi klarade av covid med alla dess utmaningar men vi klarar inte av att utrota hemlöshet som drabbat några få.

  Alexander Raske

  Och du har helt rätt i detta också Alexander!

  Peter Gustavsson
 • Problemet handlar om att vi idag lever i ett samhälle uppslukat av egoism. Jaget går för allt annat.

  Alexander Raske

  Hej Alexander! Ja vi behöver mindre av "jag" och mer av "vi" om vi ska lösa samhällsproblemen.

  Peter Gustavsson
 • Precis som du skriver, behöver civilsamhället ta ett stort kliv framåt i dessa områden. Men då behöver politikerna bereda plats för en avgiftsfri fritid, som det är nu kostar det för mycket att kunna ge sina barn en plats i exempelvis ett fotbollslag, vilket ger förutsättningar för integration och att möta en annan verklighet. Utöver det måste vi hitta ett sätt att få skolorna att få ett bredare upptagningsområde där marknadsskolan givetvis är avskaffad. I en skola i Tensta där jag jobbade var det 5 st på hela skolan som läste sv, istället för SVA, det säger mycket.

  Läraren

  Hej Läraren! Ja du har en jättestark poäng, de höga avgifterna skapar också i sig en segregation när fattiga barn inte har råd att spela i de "vanliga" lagen utan hänvisas till gratisverksamheter av typen nattfotboll, där du bara spelar med andra barn till låginkomstfamiljer. Där behöver kommunerna tänka till och tänka om.

  Peter Gustavsson
 • Varför ser ingen kopplingen till det överflöd av tunga vapen och droger som flödar i Sverige idag? Att minska segregationen är säkert bra för att få mer socioekonomiskt blandad områden, men det har ju väldigt lite med problemen i dessa områden att göra. Gängen, drogerna och vapnen kommer ju finnas kvar iallafall! Vissa av dem styrs redan idag från andra länder. Tiden är sedan länge förbi då man behövde en gemensam fysisk plats för att hålla ihop.

  Henrik J

  Hej Henrik J! Ja du har absolut en poäng där, vi behöver inte bara prata om hur vi bryter rekryteringen till gängen utan också om hur vi kommer åt vapnen och drogerna. Det där hänger ju verkligen ihop i en ond spiral. Konstigt att det inte är mer av en politisk fråga från något parti.

  Peter Gustavsson
 • Kommer verkligen brottsligheten minska bara för att segregationen minskar? Alla vapen (numera även pansarskott tydligen!) och droger lär ju inte försvinna med det. Folk får väl inte jobb och en mer meningsfull tillvaro bara för att segregeringen minskat. Eller?

  Svennen

  Hej Svennen! Vapnen är absolut ett väldigt stort problem. Som jag tolkar BRÅ-statistiken ökar ju inte våldet i samhället i stort, det som ökat är grovheten i våldet. Gäng har ju funnits förr, men man har gått från nävar och i värsta hand knivar till att använda skjutvapen. Där finns mycket att göra med att stoppa vapensmuggling och liknande. Polisen har också gjort en hel del för att komma åt olika vapengömmor osv. Men mycket mer att göra där. Samtidigt som minskad segregation absolut kan göra människors tillvaro mer meningsfull och minska rekryteringen till gängen.

  Peter Gustavsson
 • I Landskrona görs det nu, som S "försiktigt" för fram för att motverka segregation och lyfta ett område.River gamla hus i ett fd. utsatt område, rustar/renoverar ordentligt i de som finns kvar. Bygger bostadsrätter (där alla såldes slut direkt, och nya är inplanerade). Resultatet är en bättre blandning av folk , tryggheten ökar, skolresultaten ökar , skadegörelse minskar och stolthet för ens område infinner sig. S uttalande har tillkommit genom att titta på de kommuner det görs , och att det fungerar, inte genom begränsningar av nationalitet , utan den egna viljan att bo där.

  Tony

  Hej Tony! Ja det finns flera exempel på där man försöker blanda på olika sätt. I Rinkeby har man byggt flera bostadsrättshus också och det bidrar absolut till att öka blandningen i området. Går att göra väldigt mycket mer där. Och avskaffa det egna boendet för asylsökande (EBO), som är en motor för segregation och trångboddhet.

  Peter Gustavsson
 • Ygemans uttalande är klumpigt men jag är säker på att S är pressad av att de är val i år. och valet ska vinnas då kommer såna här uttalande.

  Sen är inte problemet vad folk bor utan problemet är att svenskar och invandrare lever skilt från varandra i många delar av landet. jag har länge efterlyst mötesplatser där folk kan mötas oavsett härkomst skulle behövas abf,unga örnar, verdandi, vi unga . mer fritidsgårdar och samlingspunkter aktiviteter där människor kan mötas träffas och se att vi alla är vanliga enkla människor.

  sosse75

  Hej sosse75! Ja mötesplatser är jätteviktiga, för barn, unga och vuxna. Men allra viktigast som mötesplats tror jag är arbetsplatsen, att alla ska ha ett jobb att gå till.

  Peter Gustavsson
 • Det finns poäng i det men hur kom det sig att frågan blir aktuell några veckor innan valet. Börja med skolorna i första hand. T ex Alla skolor måste ha minst 20% elever fr ”utsatta” områden. Barnen är viktiga och börja där med blandning. Kanske inte bra förslag för politiker tappar röster med sånt förslag.

  Stäng alla religösa skolor, oavsett religon.

  Adel Haghjoo

  Hej Adel! Jag tror det ligger mycket i det där, men frågan är väldigt politiskt känslig, bland annat driver Moderaterna en kampanj mot "tvångsbussning".

  Peter Gustavsson
 • När jag växte upp och blev strulig tonåring med dragning till problem fanns en hel värld av vuxna utanför familjen som stöttade. En särskild skola för lagom stökiga ungdomar med helt fantastiska pedagoger, andra vuxna som vägledde ochbrydde sig. Hur ser det ut idag? Vad hade blivit av mig idag?

  Det finns inga enkla lösningar men det måste finnas människor som bryr sig.

  Anna Y

  Hej Anna Y! Det finns en del forskning som visar på att många som kommer till våra anstalter har obehandlade diagnoser av typen ADHD. Kan man hitta sådant tidigt och göra insatser av olika slag kan det göra väldigt stor skillnad. Dagens marknadsskola är inte en bra lösning på det.

  Peter Gustavsson
 • Hejsan

  Vakna det är inte bara Rinkeby, för inf. skull vill jag tala om att polisstationer har lagts ner överallt i Sverige och mest på landsbygden. S-regeringen har inte "vänt på alla stenar" som det så vackert heter nu till valet. Den stora frågan framöver är brott och våldet i Sverige och då behövs service bl.a polisstationer och utbyggnad av service för att hjälpa folket, inte bara utredningar.

  SvenErik

  Hej SvenErik! Håller med dig om att detta med att samhället dragit sig tillbaka handlar lika mycket om landsbygden, skrev om det härom veckan: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/PoKXRe/det-ar-latt-att-lagga-ner-ett-samhalle-men-svarare-att-bygga-upp

  Peter Gustavsson
 • Peter Gustavsson

  God morgon, härligt att se sommarsolen igen, i alla fall här i närheten av Rinkeby. Klockan närmar sig 9 och nu öppnar chatten.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.