Vad är modernt med otrygghet på jobbet?

Ylva Johansson: Med ändrad LAS kan arbetsgivare säga upp vem som helst, oavsett kompetens och erfarenhet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är aldrig roligt att behöva säga upp personal, men när en situation med arbetsbrist uppstår behöver uppsägningarna kunna ske på ett för individen rättssäkert sätt, skriver Ylva Johansson. Bilden är ett montage.
Foto: Pontus Lundahl/TT och Kristian Pohl/Regeringskansleiet
Det är aldrig roligt att behöva säga upp personal, men när en situation med arbetsbrist uppstår behöver uppsägningarna kunna ske på ett för individen rättssäkert sätt, skriver Ylva Johansson. Bilden är ett montage.

DEBATT. Sedan regeringen tillträdde har 300 000 fler fått ett arbete. Sysselsättningsgraden är den högsta som någonsin uppmätts i ett EU-land. Ungdomsarbetslösheten är den lägsta sedan 2002. Det går allt fortare för nyanlända att få jobb.

Det finns med andra ord anledning att vara stolt över svensk arbetsmarknad. En gynnsam konjunktur tillsammans med viktiga strukturreformer från regeringen har möjliggjort denna goda utveckling.

Fortfarande kvarstår förstås utmaningar på arbetsmarknaden. Klyftan mellan inrikes- och utrikesfödda är för stor, många lever med otrygga anställningar som omöjliggör långsiktig planering i livet, och fler arbetslösa behöver studera för att få den kompetens som motsvarar behoven på arbetsmarknaden.

För kompetens behöver vi – såväl privat som offentlig sektor skriker på många håll efter arbetskraft. I detta läge vill Moderaterna i stället göra det lättare för arbetsgivare att säga upp människor.

Moderaternas förslag om ändrade turordningsregler i Lagen om anställningsskydd (LAS) öppnar upp för ett godtycke vid uppsägning. Med deras förslag blir det upp till arbetsgivaren att avgöra vem som är kompetent. Moderaterna målar upp en bild av att man med dagens LAS inte kan behålla personer med rätt kompetens framför personer som saknar rätt kompetens. Det är fel.

Det är aldrig roligt att behöva säga upp personal, men när en situation med arbetsbrist uppstår behöver uppsägningarna kunna ske på ett för individen rättssäkert sätt.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen är flexibel och bidrar starkt till vår omställningsförmåga och konkurrenskraft. Modellen förenar hög anställningstrygghet för löntagarna med stor flexibilitet för arbetsgivarna, eftersom fack och arbetsgivare är fria att frångå turordningen ”sist in, först ut” om man kommer överens om detta.

Det innebär att kvalifikationer och kompetens redan med dagens regelverk tas i beaktande vid omorganiseringar.

Självklart ska en arbetsgivare inte behöva behålla medarbetare som saknar tillräckliga kvalifikationer för att göra jobbet även efter en omorganisation – och precis så är också lagstiftningen utformad.

Turordningsreglerna i LAS är en nödvändig förutsättning för att man ska kunna förhandla och komma fram till en överenskommelse när arbetsgivaren vill säga upp personal. Om den principen försvinner ur LAS finns ingen reell möjlighet att ifrågasätta arbetsgivarens val att säga upp en viss individ.

När makten att definiera vem som är kompetent helt läggs i arbetsgivarens händer kommer det i praktiken innebära att arbetsgivaren blir fri att säga upp vem som helst enligt egna preferenser.

Det tål att funderas på vem det skulle vara som arbetsgivaren skulle kunna bedöma som inte kompetent nog att få fortsätta. Blir det föräldern som behöver vabba ofta? Blir det kvinnan som vågade stå upp mot sexuella trakasserier? Eller den som tog på sig ansvaret att vara skyddsombud?

Moderaterna talar om en ”modernisering” av vår lagstiftning. Men det finns inget som är modernt med sänkta löner och otrygga anställningsvillkor.

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE