Debatt

Fler måste ha tillgång till hyresrätterna

Regeringen & fastighetsägarna: Hyresvärdar ska inte ställa orimliga krav på hyresgäster

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hyresvärden ska kunna känna sig trygg i att hyran blir betald, men det blir problematiskt när allmännyttan och privata hyresvärdar ställer krav som i onödan utestänger människor från möjligheten att hyra en bostad, skriver Peter Eriksson, Morgan Johansson, Reinhold Lennebo och Anders Nordstrand.

DEBATT

DEBATT. Hyresrätten är för många människor en attraktiv och flexibel boendeform som ger stor frihet att välja var man vill bo. Men det finns en stor grupp människor som har svårt att ta sig in på hyresmarknaden. Även om man har många års kötid så kan låg inkomst eller försörjningsstöd innebära att man inte godkänns som hyresgäst. Inkomstkrav på tre gånger hyran (eller mer) är inte ovanligt hos hyresvärdar.

Hyresvärden ska kunna känna sig trygg i att hyran blir betald, men det blir problematiskt när allmännyttan och privata hyresvärdar ställer krav som i onödan utestänger människor från möjligheten att hyra en bostad.

Det är stor variation på de krav som hyresvärdar ställer på sina blivande hyresgäster. En del sätter till exempel inkomstkrav, en del accepterar försörjningsstöd och bidrag som inkomst medan andra inte gör det. Det är upp till ägaren och hyresvärden att utforma vad som ska gälla i deras kommun eller i just deras verksamhet.

Boverket uppskattar att ungefär 14 procent av befolkningen inte skulle klara ett inkomstkrav på tre gånger hyran om de försökte flytta till hyresrätt. Ungefär 1,3 miljoner personer i Sverige betalar mer än 30 procent av sin disponibla inkomst för sin bostad. Framför allt handlar det om stora barnfamiljer, ensamstående med barn och pensionärer i hyresrätt.

Flera bostadsbolag runt om i Sverige ser redan nu över sina krav. Stockholms stads bostadsbolag är ett exempel där inkomstkraven ändrats till att man ska ha existensminimum kvar när hyran är betald.

Enligt tidningen Hem & Hyra fördubblades antalet lägenheter som hyresgäster med låga inkomster kunde godkännas för. Även i Göteborg, Malmö och Västerås har de allmännyttiga bostadsbolagen sett över sina hyreskrav och gjort dessa mer flexibla. 

Vi vill att hyresmarknaden ska vara öppen, transparent och tillgänglig för fler. Därför har vi bildat en grupp med representanter från regeringen, allmännyttiga och privata fastighetsägare för att undersöka möjligheten att ta fram en modell för mer flexibla krav på nya hyresgäster som SABO och Fastighetsägarna kan förmedla till landets hyresvärdar.

Målet är att skapa ett konkret verktyg för hyresvärdarna som samtidigt kan öppna upp hyresmarknaden för fler. Regeringen kommer vara med och bidra i utformningen av detta, bland annat genom ett uppdrag till Boverket att genomföra en kartläggning av krav och villkor, och vid behov lämna förslag på åtgärder.

Vi är överens om några gemensamma utgångspunkter:

Människor ska inte stängas ute i onödan. Hyresvärden har självklart rätt att få hyresbetalningarna att fungera, men kraven på hyresgästerna ska motsvara hyresvärdarnas faktiska risk.


Vi vill arbeta med frivillighet och ambitionen är att undvika reglering. 


Modellen ska bygga på kunskaper om vad som har mest betydelse för att hyran betalas i tid. Krav som inte på ett effektivt sätt bidrar till att säkerställa att hyresvärden får betalt bör undvikas.


I bedömningen av en hyresgästs ekonomi bör den samlade inkomsten, inklusive försörjningsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd räknas in.

Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer och en stor andel av bostäderna som byggs är hyresrätter. Hyrorna i nyproduktion är generellt sett högre och orimliga inkomstkrav ska inte hindra människor från att efterfråga dessa.

Många hyresvärdar, både kommunala och privata, har lättat på hyreskraven på senare tid. Vår ambition är att fortsätta och intensifiera det arbetet.

Vårt mål är att fler ska ha möjlighet att efterfråga privata och allmännyttiga hyresrätter. De krav som ställs bör vara likvärdiga mellan de allmännyttiga och privata värdarna i kommunen, de ska vara väl underbyggda och utvärderas kontinuerligt.


Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister (MP)
Morgan Johansson, justitieminister (S)
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna
Anders Nordstrand, VD SABO


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Kontrakten – Aftonbladet granskar hyresmarknaden

Bostadsmarknad

Fastighetsägarna

Peter Eriksson

Regeringen

Morgan Johansson

Debatt