Debatt

Malmös satsning på bibliotek har lyckats

Debattörerna: Ny undersökning visar att vi sticker ut när det gäller ungas besök på bibliotek

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I rapporten sticker Malmö ut positivt nationellt när det gäller barn och ungdomars besök på bibliotek. Detta är ett fantastiskt kvitto på bibliotekens roll i staden och vårt arbete för att stärka dem och öka läslusten, skriver Frida Trollmyr och Ewa Bertz.
I rapporten sticker Malmö ut positivt nationellt när det gäller barn och ungdomars besök på bibliotek. Detta är ett fantastiskt kvitto på bibliotekens roll i staden och vårt arbete för att stärka dem och öka läslusten, skriver Frida Trollmyr och Ewa Bertz.

DEBATT

DEBATT MALMÖ. Malmö är en fantastisk fritid- och kulturstad, men vi är övertygade om att det kan bli ännu bättre. Därför har vi de senaste åren deltagit i forskarstudien Ung livsstil, för att få en bättre bild av vad barn och unga i Malmö vill göra på sin fritid.

Ung Livsstil släpper sin senaste slutrapport nu i dagarna. Det är den mest omfattande studien av dess slag som någonsin gjorts av en kommun i Sverige. Den har inkluderat både kultur- och fritidsaktiviteter för elever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Vår utgångspunkt är att alla barn och unga ska kunna ta del av Malmös rika kultur- och fritidsliv på samma villkor.

Rapporten visar glädjande att vi når oerhört många ungdomar, hela 82 procent av alla mellanstadieelever i Malmö deltar i fritidsaktiviteter varje vecka. Men studien visar också att det finns skillnader beroende på socioekonomisk bakgrund, och det är något som vi måste jobba vidare med.

För att alla barn ska få en aktiv fritid oavsett bakgrund eller kön så satsar vi på aktiviteter i ungdomars närområde som är kostnadsfria och enkla att ansluta sig till som drop-in aktiviteter, till exempel ridning. Kommunen har också satsat på att under loven ha ett stort utbud av kostnadsfria aktiviteter runt om i staden.

De senaste åren har vi även ökat transporter mellan olika stadsdelar, så att alla ungdomar har möjlighet att mötas och få tillgång till samma utbud, oavsett vart de bor.

I rapporten sticker Malmö ut positivt nationellt när det gäller barn och ungdomars besök på bibliotek. Detta är ett fantastiskt kvitto på bibliotekens roll i staden och vårt arbete för att stärka dem och öka läslusten.

I Malmö har vi byggt ut antalet bibliotek i takt med att staden växer men vi har också satsat mycket på innehållet i nära dialog med medborgarna. Ett nytt, större bibliotek öppnas i Rosengård sommaren 2022 och det planeras för nya bibliotek i Hyllie, Lindängen och Bunkeflo. Satsningar som rapporten visar ligger rätt i tiden.

Ett område där mycket har gjorts men där det fortfarande finns mer att göra är jämställdhet inom idrotten. Resultatet av undersökningen visar att tjejer deltar i mindre utsträckning än killar.

Socialdemokraterna och Liberalerna kommer därför att öka insatserna för att motverka den strukturella ojämställdheten inom idrotten. Oavsett kön ska man ha samma valmöjlighet och valfrihet att utöva idrott.

Fritidsnämnden delar därför redan nu ut ett större ekonomiskt stöd till aktiviteter för tjejer och ser till att föreningar fördelar lokaltider jämställt. Vi ser även över belysning och omklädningsrum för att skapa trygghet för den som tar sig till och från aktiviteter.

De som deltar minst i fritidsaktiviteter är tjejer födda i Sverige i den lägsta socioekonomiska gruppen.

Dans däremot är ett intresse som förenar tjejer i hela Malmö och här finns inga skillnader mellan tjejer i olika socioekonomiska grupper, i olika stadsdelar eller utifrån bakgrund. Var femte tjej efterfrågar dans som fritidsaktivitet. Dans är därmed en aktivitet som allt fler unga vill pröva och utöva.

Kulturnämnden och fritidsnämnden kommer därför att kraftsamla för att tillsammans i staden möjliggöra dans för fler unga, bland annat anordnas redan mer dans på stadens fritidsgårdar.

Fritidsnämnden gör även en satsning på att utbilda flera unga kvinnor till ledare, domare och administratörer genom ledarutbildningar i ett samarbete med FC Rosengårds “Football For Life”.

Att tjejer har ledare och förebilder att relatera till och identifiera sig med är avgörande för att de ska bli inspirerade till att börja idrotta. Det skapar dessutom tryggare miljöer för tjejer och bidrar till att förändra synen på vem idrotten är till för. Flickor deltar fortfarande i betydligt mindre utsträckning i ungdomsidrott än pojkar, men det sker en ökning. 

Glädjande nog så ser vi att många nås av våra kommunala insatser, till stor del på grund av den bredd av aktiviteter som erbjuds.

Vi är redo att växla upp det arbete som gjorts för att säkerställa att alla barn- och unga i Malmö kan ta del av Malmös fantastiska kultur och fritidsutbud. Speciellt efter ett år som präglats av pandemin och då många längtar efter att kunna bli aktiva igen.  


Frida Trollmyr, kommunalråd och kulturnämndens ordförande (S)
Ewa Bertz, kommunalråd och fritidsnämndens ordförande (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Malmö

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Socialdemokraterna

Liberalerna

Barn & unga

Kulturpolitik

Bibliotek