Förhandla inte bort klimatet, Kristersson

Debattören: Näringslivet är redo – nu väntar vi på er, politiker

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Näringslivet vill vara med och bidra i klimatomställningen. Men det finns en oro för att den nya regeringen minskar ambitionerna i miljö- och klimatpolitiken till fördel för kortsiktiga politiska utspel, skriver Johanna Lundgren Gestlöf.
Näringslivet vill vara med och bidra i klimatomställningen. Men det finns en oro för att den nya regeringen minskar ambitionerna i miljö- och klimatpolitiken till fördel för kortsiktiga politiska utspel, skriver Johanna Lundgren Gestlöf.

DEBATT. Det finns en oro för att den nya regeringen minskar ambitionerna i miljö- och klimatpolitiken till fördel för kortsiktiga politiska utspel.

I de pågående regeringsförhandlingarna mellan M, SD, KD och L är det tvärtom extra viktigt att gå till långsiktig handling för att nå klimatmålen. Och det är bråttom: Vi är redan halvvägs till 2030!

Valrörelsen är slut och politikerna behöver inte längre stapla nya löften ovanpå varandra. Nu, i regeringsförhandlingarna, finns ett fönster och en möjlighet att tänka långsiktigt och agera strategiskt.

I stället för att backa bandet och bromsa omställningen behöver politikerna som kommer till makten accelerera takten i klimatomställningen och lägga in en högre växel för att Sverige ska ha en möjlighet att nå klimatmålen.

Glöm inte att FN:s ledare 2015 antog en utvecklingsagenda med målen att på 15 år nå en socialt, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling i världens alla länder. För att lyckas med klimatmålen behöver utsläppen halveras till 2030.

Gemensamt för näringslivet är viljan att bidra till omställningen. Jag som representerar en stor kapitalägare ser hur investeringar flödar till mer hållbara projekt, om än inte i tillräcklig utsträckning.

Näringslivet vill vara med och bidra. Tillsammans med företrädare för 226 andra bolag skrev jag under valrörelsen en artikel i Aftonbladet där vi uppmanade politikerna att sluta bromsa klimatomställningen.

Det är i omställningen av näringslivet som de nya jobben skapas. Innovationer och tillväxt i små- och medelstora företag ger jobb och stora exportmöjligheter.

Den politiska debatten är tyvärr till stora delar en bromskloss för ytterligare investeringar och snabbare omställningstakt.

Det finns en oro för att den nya högerregeringen kommer att tumma på klimatambitionerna och vara mindre ambitiös än den förra, men vi har inte råd att backa in i framtiden.

Det som behövs är en tydlig spelplan, tillförlit till den långsiktiga riktningen och en trygghet i att fossila subventioner fasas ut och att incitamenten styr mot det hållbara.

Detta för att till exempel svensk bioenergi ska kunna konkurrera med det fossila och för att det ska vara lönsamt för banker och investerare att upphöra med investeringar i fossila projekt.

Det behövs också för att industrin ska kunna bära kostnaderna för att utveckla fossilfritt stål, elflygplan, lågutsläppscement eller bygga om sina fabriker och processer.

Vi vet att det finns en enorm långsiktig konkurrenskraft i att vara tidigt ute med klimatsmarta lösningar och styra investeringar i den riktningen. En ny regering måste vara drivande och en motor i det arbetet.

Till moderatledaren Ulf Kristersson som fått i uppdrag att sondera möjligheterna att bilda en ny regering har jag några inspel och önskemål:

  • Var tydlig med att regeringen står bakom Sveriges klimatmål och kommer att göra allt för vi ska uppnå dem. Det är en viktig signal att vi inte minskar våra klimatambitioner, utan tvärtom förstärker takten i omställningen.
  • Var tydlig med att utsläpp behöver bli dyrare över tid, och att de som drabbas behöver kompenseras genom omställning och riktade insatser. Reduktionsplikten behöver utvecklas, inte avvecklas, för att minska fossilutsläppen.
  • Verka inom EU för att EU-taxonomins användningsområde inte ska fjärma sig från sitt ursprungliga syfte – att ge bättre information om hållbarhet till investerare så att mer kapital kan styras i en hållbar riktning. Säkra också en sund implementering av EU-lagstiftningen kopplat till hållbara finanser.
  • Arbeta tillsammans med kapitalet för att stötta omställningen och markera att ESG (att ta hänsyn till "Environmental, Social and Governance"-aspekter i investeringar) inte är flum, som vissa debattörer nu försöker hävda, utan en nödvändig hänsyn till en av vår tids största ödesfrågor.
  • Ta fram en enhetlig plan för att stötta svensk hållbar konkurrenskraft där omställning och hållbarhet blir en drivkraft och inte något som människor är oroliga för.
  • Investeringstakten för förnybart, ny grön teknik och minskade utsläpp får inte saktas in på grund av höga räntor och inflation – i stället måste staten skapa en gynnsam investeringsmiljö och stötta och ge ut gröna obligationer, så att pensionskapital från både AP-fonder och pensionsbolag ska kunna bidra till att långsiktiga infrastrukturprojekt i Sverige. En ny undersökning visar att en majoritet av tillfrågade investerare skulle köpa fler gröna obligationer om det fanns ett större utbud.
  • Fortsätt med investeringar i vind- och solkraft – fasa ut fossila bränslen.

De kommande fyra årens politik som man nu lägger grunden för i regeringsförhandlingarna kan bli avgörande för vår framtid. De veckor som kommer måste Ulf Kristersson därför ha ledartröjan på sig i EU.

Vi har bara två mandatperioder kvar tills utsläppen ska vara halverade – vi har inte råd att slösa bort en enda del av dem.


Johanna Lundgren Gestlöf, hållbarhetschef SPP och Storebrand


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE