Alpina landslaget

Förbundens ersättningar till landslagen - stor genomgång

Av: 

Petra Thorén

SPORTBLADET

Lika ersättningar och jämställda förhållanden.

Flera stora svenska idrottsförbund som Sportbladet varit i kontakt med väljer att öppet redovisa de ekonomiska förutsättningarna de ger sina aktiva.

– Uppriktigt sagt har jag svårt att förstå att man motiverar att man inte har jämlika ersättningar, säger Fredrik Joulamo, landslagschef på Svenska basketförbundet.

Damkronorna har strejkat för rättvisare förutsättningar. De har pekat på en rad brister i satsningen från Svenska hockeyförbundet, men har inlett en dialog för en ökad satsning och nu har spelarfacket Sico lagt fram ett första avtalsförslag till Svenska ishockeyförbundet.

Svenska fotbollförbundet har anmälts till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för misstänkt lönediskriminering i avtalen med dam- respektive herrlandslaget.

SvFF hävdar att landslagsavtalen är rättvisa och likvärdiga, men har tvingats att redogöra summorna till DO. Senast den 6 september kommer förbundet att skicka in sina handlingar och efter det kan delar av materialet bli känt, då det betraktas som en offentlig handling.

Fram tills dess redovisar Svenska fotbollförbundet inte summorna som spelarna får som ersättning för uppdraget i landslagets tjänst.

När vi ställer samma fråga till ett tiotal andra stora och uppmärksammade idrottsförbund med landslagverksamhet är majoriteten helt öppna med hur det ser ut.

200 kr/dag

I flera fall finns det inga ersättningar alls.

–Vi betalar inte ut ersättningar till våra aktiva, många av våra aktiva har en kostnad förknippad med sitt deltagande, meddelar Tommy Eliasson Winter, alpin chef på Svenska skidförbundet.

I andra fall handlar det om dagsersättning. Basketlandslagens aktiva, kvinnor som män, får 200 kronor per dag.

Fredrik Joulamo, landslagschef på Svenska basketförbundet, har noterat debatten kring främst hockeyn men också fotbollen. Han är förvånad.

– Jag kan förstå att Lotta Ökvist får mindre ersättning än Vigge (Victor Nilsson Lindelöf) i Manchester United, som är spelarnas klubb. Men när det gäller förbundsverksamhet är det helt vansinnigt att det ska vara olika, säger han.

Så här ser förutsättningarna vid uppdrag i förbundens regi ut för damer respektive herrar i flera stora svenska sporter.


FÖRBUND FÖR FÖRBUND – SÅ SVARAR DE


Foto: BILDBYRÅN

Svenska fotbollförbundet

Fredrik Madestam, presschef damlandslaget:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Ja.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Ja.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Ersättning utgår till deltagande per samling.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Parterna har i landslagsavtalen enats om att ersättningen stannar mellan berörda parter.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– Våra representationslandslag på dam- och herrsidan har samma fördelning vad det gäller resurser och material. Båda landslagen har lika stora ledarstaber med lika roller med på sina samlingar och det görs inga skillnader i material mellan landslagen.

Svenska golfförbundet

Katarina Vangdal, förbundskapten, golflandslagen:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Se ovan.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Nej.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

När det gäller landslagets verksamhet, då vi åker på tävlingar och läger med spelare som kategoriseras som flickor, pojkar, damer och herrar amatörer, så är fördelningen helt jämn. Den är jämn i budget, fördelning av resurser i form av experter, material, tekniska hjälpmedel och liknande. När spelare väljer att bli proffs och etablerar sig på olika tourer ute i världen ser förutsättningarna olika ut, fram till dess är det självklart för vår del att ge tjejer och killar lika goda förutsättningar att vara med och nå så långt de kan i vår idrott.

Svenska ridsportförbundet

Lotta Amnestål, senior rådgivare kommunikation:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– I de fall vi betalar ut ersättningar till våra aktiva är det samma ersättning till alla.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Se ovan.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Vi betalar ersättning i samband med mästerskap. Det är reseersättning, startavgifter samt övriga tävlingsavgifter, samt eventuella broavgifter, boxhyra på tävlingsplatsen, spån osv. Det varierar mellan olika mästerskap och vad arrangören har för villkor för deltagande. Detta är lika för båda könen. Resebidrag ser olika ut beroende på avstånd till tävling.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Vi har medaljbonus på seniornivå.*

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– Könet spelar ingen roll när det kommer till resurser och stöttning.

* Förbundsstyrelsen har avsatt medel för medaljbonus för att premiera framgångar under 2018 och 2019. Medaljbonus kan delas ut till seniorlandslagsryttare inom samtliga tio grenar i Svenska Ridsportförbundet och avser medaljer på Europamästerskap och världsmästerskap.

Enligt uppgifter i media 2017 var summorna för individuella medalj följande:

  • Guld gav 100 000 kronor, silver 50 000 kronor och brons 25 000 kronor
  • Lagmedaljer, att fördelas mellan ryttarna som startat i laget. Guld 160 000 kronor/lag, silver 100 000 kronor/lag och brons 60 000 kronor/lag.

Enligt Lotta Amnestål rör det sig sannolikt om samma siffror 2019.

Svenska friidrottsförbundet

Hillevi Thor, kommunikationsansvarig:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Se ovan.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Nej, förbundet har inga bonusar kopplade till tävlingar. Den aktive kan dock själv ha egna sponsoravtal som omfattar bonusar kopplade till prestationer.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– Friidrottslandslaget, oavsett nivå (ungdom, junior, senior) är gemensamt för män och kvinnor. Det finns alltså inget separat kvinnligt eller manligt landslag inom friidrotten utan vi har en gemensam organisation med förbundskapten och övrig stab. Elitutvecklingen på våra prestationscentrum sker inte uppdelat på kön utan inom varje grengrupp (kast, sprint/häck, medel/lång, hopp och mångkamp). Inom den verksamheten får ges våra elitaktiva och deras tränare tillgång till rådgivning, stöd och lägerverksamhet.

Svenska gymnastikförbundet

Jonas Juhl Christiansen, landslagschef:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Se svar ovan.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Nej, men de mycket begränsade prispengar som kan vinnas vid världscuper tillfaller gymnasterna själva.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– Vi fördelar medel till landslag utifrån prestationsnivå, disciplinernas särart och förutsättning och gör ingen skillnad på kön. I flera discipliner genomförs landslagsverksamheten gemensamt för killar och tjejer.

Svenska simförbundet

Anna Hammar, kommunikationsansvarig:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Se ovan.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Nej.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– De delas ut beroende på prestation, inte kön.

Svenska innebandyförbundet

Joakim Lindström, kansli – och landslagschef:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Vi betalar ut en ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till 1100 kronor per vardag de förväntas arbeta.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Vi betalar ut en ersättning för förlorad arbetsinkomst upp till 1100 kronor per vardag de förväntas arbeta.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Se svar ovan.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Vi betalar ut en bonus om 5 000 kronor vid VM-guld. Bonusen är samma för dam och herrspelare.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– Vi fördelar i princip resurserna lika på kronan. Med resurser inkluderar jag förbundskaptenernas anställningsgrad (100 % för båda), lägerdagar, material och de ersättningar som framgår av de tidigare svaren.

Svenska handbollsförbundet

Daniel Vandor, presschef:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Ja.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Ja.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Spelarna får en förutbestämd dagersättning, samma summa för både dam- och herrspelarna. Dagsersättningen är samma för alla, men de som inte är professionella handbollsspelare får utöver dagsersättningen även ersättning för förlorad arbetsinkomst i de fall de behöver ta ledigt för att komma till landslagssamlingar. Här handlar det oftast om de spelare på damsidan i Sverige som har jobb vid sidan av handbollen.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Ja, utöver dagersättningen utgår bonus vid kvalificering till de stora mästerskapen samt resultatbaserad bonus i mästerskapen. Samma summa för dam som för herr.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– Dam- och herrlandslagen har samma förutsättningar i antalet lägerdagar, antalet ledare på läger och mästerskap och material.

Svenska basketförbundet:

Fredrik Joulamo, landslagschef basket:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Vi betalar en dagersättning på 200 kronor till både herr- och damspelare oavsett om det mästerskap eller träningskamp. Sen har vi en möjlighet för spelare med familj, i de fall de är kontraktslösa, att ge en utökad ersättning. Den får spelaren ansöka om och sträcker sig upp till 800 kronor per dag.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Samma svar som ovan.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Se svaren ovan.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Det gör vi. Senaste mästerskapet hade vi en bonusskala på hur långt vi gick och kopplat till OS-kvalplats som var vårt huvudsakliga mål. Generellt kan man säga att det är samma bonusar för herr och dam, sen bygger själva bonusen lite på vad som ligger i potten. Men det är små pengar. Det utfaller inte någon ersättning från Fiba (Internationella basketförbundet).

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– Det är hundra lika gällande resor, förberedelser, personal. Sen skiljer det från år till år. Innevarande år kommer vårt damlandslag kosta tre gånger så mycket som herrlandslaget. Men sett över ett tid är vi hundra procent jämlika.

Foto: PONTUS LUNDAHL / TT / TT NYHETSBYRÅN

Svenska skidförbundet, alpint

Tommy Eliasson Winter, alpin chef:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

–Nej, vi betalar inte ut ersättningar till våra aktiva, många av våra aktiva har en kostnad förknippad med sitt deltagande.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Nej, vi betalar inte ut ersättningar till våra aktiva många av våra aktiva har en kostnad förknippad med sitt deltagande.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Se ovan.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Nej, vi betalar inte ut bonus till de aktiva för prestationer men det finns bonusar inkluderade i de materialavtal vi har för dem som inte har egna avtal. Bonusen betalas ut av de bolagen som förknippas med den aktiva och inte av SSF. Genom att man blir uttagen till alpina landslaget så får man tillgång till material (skidor, pjäxor, hjälm, kläder etc) direkt från fabrik genom den alpina poolen och man inkluderas även i de ramavtal som gäller med de varumärkena.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– I dagsläget inte någon skillnad på hur vi hanterar resurser och behov utan våra budgetar för träning, tävling och material/resurser är generellt jämlika. Det finns årliga skillnader beroende på hur många landslagsaktiva vi har i olika ”rankingsfärer” som ibland gör att kostnader och intäkter varierar på de olika grupperna och könen. Vi har senare år haft något större investeringar på damsidan då de varit längre fram i resultatlistorna och därför behövt mer resurser. Vi har ett rättviseperspektiv i botten av våra investeringar men har också ett utrymme att göra insatser för att vända eller stärka trender när det behövs. Vi arbetar medvetet med jämställdhetsfrågorna för att bli bättre på ledarsidan men för våra aktiva finns det inte någon tradition av att särskilja på förutsättningarna.

Svenska skidförbundet, längd

Ola Strömberg, förbundsdirektör för SSF och t.f. längdchef:

1) Betalar ert förbund ut ersättningar till era kvinnliga aktiva när de representerar landslaget?

– Ja.

2) Betalar ert förbund ut ersättningar till era manliga aktiva när de representerar landslaget?

– Ja.

3) Om ja: kan ni kort redogöra för ersättningen: Är det en fast summa per dag, per läger eller en årlig summa? Vilken/vilka summor handlar det om?

– Åkarna i A-laget får en fast ersättning på 120 000 kr per träningsperiod maj till november.

4) Betalar förbundet ut bonus till de aktiva vid tävlingar?

– Ja*.

5) Hur ser du/ni på fördelningen av resurser/material mellan era manliga respektive kvinnliga utövare?

– Vi ser det som en självklarhet att lägga lika stora resurser på damer och herrar.

* Förra säsongen fanns det individuell bonus för medalj på VM.

  • Guld gav 150 000 kronor
  • Silver 60 000
  • Brons 30 000
  • En enskild seger i världscupen gav 50 000 kronor.

Det fanns dessutom chans på en lagbonus som kunde bli max 100 000 kronor per individ. Detta är uppgifter som den före detta längdchefen Johan Sares tidigare berättat om. (redn amn).

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och antikroppstest - klicka hem allt inför sommaren här.

MEDS

Publisert:

LÄS VIDARE

SHL går in för att rädda Damkronorna

ÄMNEN I ARTIKELN

Alpina landslaget

Bonusar

Svenska fotbollförbundet

Victor Nilsson Lindelöf

Damlandslaget i fotboll