Kravbrevet: Vill ha nåd eller Thailand

Kim Eriksson Sirawan känner sig orättvist behandlad av Sverige som vägrar förkorta straffet.

”En extremt ovanlig situation”