Krympande tallskog oroar Skogsstyrelsen

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Tallskogen får ge vika för gran. Det oroar Skogsstyrelsen. Arkivbild.
Foto: Hasse Holmberg/TT
Tallskogen får ge vika för gran. Det oroar Skogsstyrelsen. Arkivbild.

Tallskogen minskar kraftigt, varnar Skogsstyrelsen. I stället för tall planeras i många fall gran, ofta på torra marker som inte är anpassade för det. Det ökar risken för både torkstress och angrepp från svamp och granbarkborre.

En analys som Skogsstyrelsen gjort visar att andelen tall bara utgör en tredjedel i ungskogen som nu växer upp. I Götaland och Svealand är tallen nästan helt utrotad i vissa län.

Tall är en viktig foderkälla för älgar. När tallarna blir färre ökar betestrycket på de tallar som finns. Betesskador kostar miljoner varje år och det kan bidra till att skogsägare väljer gran före tall, tror Christer Kalén som är viltspecialist på Skogsstyrelsen.

"Särskilt oroade är vi av att tallskogen minskar på grund av hårt viltbete. Markägares rädsla att få sin skog uppäten bidrar till att allt fler väljer att föryngra med gran. Alltför många som kämpar med att behålla tallen får se den uppäten av älg och andra hjortdjur", säger han i et pressmeddelande.

Publicerad: