Kemikalieinspektionen har hittat farliga kemiska ämnen även i livsmedelsmaterial av papp och kartong. Akivbild.
Foto: Lars Pehrson/SvD-TT
Kemikalieinspektionen har hittat farliga kemiska ämnen även i livsmedelsmaterial av papp och kartong. Akivbild.

Matförpackningar innehåller giftiga kemikalier

Av: TT

Publicerad:

NYHETER

Giftiga kemikalier har hittats i matförpackningar i Kemikalieinspektionens tester. Men myndigheten tonar ned faran.

Åtta av tio matförpackningar innehåller giftiga kemikalier. Det larmet kommer från det Internationella Kemikaliesekretariatet, Chemsec, en oberoende organisation som arbetar för att driva på omställningen från skadliga kemikalier till säkra alternativ. Organisationen har tagit del av Kemikalieinspektionens testresultat av matförpackningar av papp- och kartong.

På Kemikalieinspektionen tillbakavisar man dock att det skulle röra sig om så höga halter att det är fara för konsumentens hälsa.

– Det stämmer att vi arbetar med en pågående kartläggning av farliga kemiska ämnen i material av papp och kartong som kan komma i kontakt med livsmedel, men siffrorna är tagna ur sitt sammanhang. Ser man till halterna av skadliga ämnen ligger de på mycket låga nivåer, säger Erik Gravenfors, som är projektledare för kartläggningsuppdraget.

Slutrapport snart

Kemikalieinspektionens tester av är en del i myndighetens regeringsuppdrag att kartlägga farliga ämnen inom olika konsumentområden. Uppdraget har varat i fyra år och en slutlig rapport väntas inom en månad.

Erik Gravenfors medger dock att förekomsten av DEHP i papp- och kartong är något förvånande eftersom det är en platskemikalie, men bedömer ändå att det är låga risker för konsumenterna.

– Skälet till att vi tittar på papper och kartong är att EU-regelverket är svagt på det här området till skillnad mot plastförpackningar där det finns detaljerade listor på vilka ämnen som får användas.

Pizzakartonger, omslagspapper till hamburgare och förpackningar till pommes frites är några produkter som särskilt lyfts fram av Chemsec för sina höga halter av kemikalier.

Fet mat

TT: Är kombinationen av varm och fet mat extra farlig?

– Inom kemin pratar man om "lika löser lika" och det är ett av scenarierna som vi testat. Fet mat tenderar att extrahera många av de miljögifter vi har i dag som har den egenskapen att de är feta, säger Erik Gravenfors, som åter igen betonar att de uppmätta värdena är låga.

Mer anmärkningsvärt enligt Erik Gravenfors att dock att myndigheten även hittat förbjudna PFAS-ämnen i sina tester av papp- och kartongförpackningar. PFAS är en grupp kemikalier som är är vatten- och smutsavstötande och därför används som ytbehandling i många produkter som matförpackningar.

– Det föreligger inga risker för konsumenterna vid användningen av en enskild produkt utan det är den sammanlagda exponeringen över tid som är problematisk, men de här fynden kommer vi att ta vidare för att driva på förbud inom EU, säger Erik Gravenfors.

Publicerad: