Tvång att höra hjärtljud före abort i Ungern

Publicerad 2022-09-13

Kvinnor som vill göra abort i Ungern ska tvingas lyssna på fostrets hjärtljud före aborten.

Det har landets regering med premiärminister Viktor Orbán i spetsen bestämt.

Den nationalistiska högerregeringen i Ungern har infört en ny förordning som tvingar kvinnor som ska göra abort att ”ta del av livstecken” från sitt foster före aborten.

Det är läkare som ansvarar för att kvinnorna tar del av livstecknet, enligt den nya regeln som börjar gälla den 15 september.

I ett uttalande skriver inrikesdepartementet att modern utrustning kan hitta hjärtljud tidigt i en graviditet, vilket kan ge ”mer omfattande information till gravida kvinnor”.

”Ett fosters liv ska skyddas från befruktningen” enligt den ungerska grundlagen.

Näst sämst i Europa

Ungern rankas på näst sista plats bland EU:s medlemsländer vad gäller jämställdhet mellan könen.

Den ungerska regeringen under den auktoritäre premiärminister Viktor Orbán har kritiserats för att dess politik befäster stereotypa könsroller som exempelvis att kvinnor ansvarar för hushållsarbete och barntillsyn.

Enligt svenska UD särbehandlas ungerska kvinnor på arbetsmarknaden, bland annat i fråga om lön och karriärmöjligheter och är underrepresenterade inom politiken och på ledande poster.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har tidigare väckt uppmärksamhet med uttalanden som ”Vi ungrare är inte en blandras och vi vill inte bli en blandras”.

Premiärminister Viktor Orbán har infört skattelättnader och andra ekonomiska fördelar för familjer med flera barn, i hopp om att stävja landets dalande födelsesiffror. 2011 skrev regeringen dessutom in i landets grundlag att ”ett fosters liv ska skyddas från befruktningen”.

Landet har sedan 50-talet en relativt liberal abortlagstiftning, abort är tillåtet före graviditetsvecka tolv. Det folkliga stödet för den rådande abortlagstiftningen är stort.

LÄS VIDARE