Sifferskandalen på SCB

Förre SCB-chefen om skandalen: ”Evry förefaller ha misslyckats”

Av: 

Anders Johansson

NYHETER

Som generaldirektör för SCB var Stefan Lundgren högst ansvarig för att inleda samarbetet med skandalbolaget Evry.

Han menar att det var ett bra beslut då – men är tveksam om samarbetet är bra nu.

– Är det så nu att Evry inte riktigt mäktar med uppdraget längre så får väl SCB ta ställning till om det är värt att fortsätta eller inte, säger Stefan Lundgren.

Stefan Lundgren, tidigare generaldirektör på SCB, är i dag riksrevisor med ansvar för bland annat granskningar av samhällsekonomi och finansförvaltning.

Han har tagit del av Aftonbladets rapportering om hur Evry pressat fram felaktiga siffror om arbetslösheten från en källare i Solna. Avslöjandena har lett till att SCB:s nuvarande chef är kallad att förklara sig både för regeringen och riksdagens finansutskott.

Evrys call center ligger avskilt i källaren på huvudkontoret i Solna.

I en intervju försvarar Stefan Lundgren beslutet att lägga ut delar av datainsamlingen på Evry:

– Jag tycker att det var ett välgrundat beslut. Det tycker jag fortfarande.

”Hade själva betydande problem”

– Bakgrunden var ju att SCB åren 2012/2013 hade betydande problem med sin egen datainsamling för AKU, alltså instabilitet som man säger i statistikvärlden. Och vi hade problem med förseningar och risker för kvalitetsbrister.

Därför gjordes en pilotstudie med Evry för att undersöka om SCB kunde ta hjälp av dem.

– Den utvärderades väldigt grundligt och slutsatserna blev, om jag kommer ihåg rätt, att Evrys insamling var betydligt billigare än SCB:s egen. Kvalitativt var insamlingen minst lika bra. Sedan fanns det vissa avvikelser i skattningar och det gjorde att man föreslog ett antal kvalitetsstärkande åtgärder – både hos SCB och Evry. Och efter den utvärderingen tyckte jag att det fanns skäl att gå vidare och ta det här beslutet om att fortsätta med Evry.

”Man noterade skilnaden”

Man kom ju fram till att det fanns ”signifikanta skillnader” i AKU-skattningar mellan Evry och er egen insamlingsavdelning.

– Jag har ingen minnesbild av om det just stod signifikant. Men jag kommer ihåg att man noterade att det fanns avvikelser mellan Evrys skattningar och SCB:s egna. Och skulle man fortsätta skulle man vidta kvalitetsstärkande åtgärder, som handlar om när man ringer folk och sådana saker. Både på Every och SCB.

– Man noterade skillnaden men min minnesbild är inte att det var av den digniteten att man skulle vara tveksam inför att fortsätta med Evry. Då.

SCB:s tidigare generaldirektör Stefan Lundgren.

Stefan Lundgren uppger att han kort senare slutade på SCB.

– Men det fanns ingenting som pekade på – då – att det här inte skulle kunna fungera på ett bra sätt.

”Evry förefaller ha misslyckats”

Hur tycker du nu?

– Ja, det verkar som det inte har fungerat på senare tid hos Evry. Utan SCB får väl ta ställning till vad det är som har hänt nu under senare tid. Är det så nu att Evry inte riktigt mäktar med uppdraget längre så får väl SCB ta ställning till om det är värt att fortsätta eller inte.

SCB får nu räkna om landets BNP tillbaka till början av 2018. Vilket ansvar känner du för att det blev så här?

– Jag har ju ett ansvar för beslutet att anlita Evry. Sedan att Evry under senare tid förefaller att ha misslyckats med sitt uppdrag, det får nog Evry ta ansvar för.

”Intervjuarna behöver stöd”

Finns det några lärdomar att dra i allt det här, som du ser det?

– Jag har ingen inblick i vad som hänt. Men generellt, vid den här typen av storskalig datainsamling, är det oerhört viktigt att man har en kontinuerlig och ständig kvalitetskontroll. Och att man säkerställer att intervjuarna har tillräckligt med stöd och uppbackning. Det gäller både internt på SCB och Evry.

– Och det är väl en generell lärdom – har man inte en väl fungerande intervjuorganisation så blir det problem.

Finns det anledning för Riksrevisionen, där du arbetar numera, att granska det hela?

– Eftersom jag varit generaldirektör för SCB så har jag jävat ut mig från allting som har med SCB att göra, och eventuella granskningar av SCB. Utan det är min kollega Helena Lindberg som får avgöra om det finns någon anledning att titta närmare på SCB:s verksamhet. Jag är förhindrad att ha någon åsikt eller inflytande på en sådan fråga.

Fotnot: AKU står för arbetskraftsundersökningarna.

ANNONS

Ellos Badkläder! Baddräkter och bikinis med hög midja, shapingeffekt i fina färger till ett bra pris!

Extern länk från Ellos

Shoppa här

Publisert:

LÄS VIDARE

Riksdagens finansutskott kräver förklaring om SCB-skandalen

ÄMNEN I ARTIKELN

Sifferskandalen på SCB

Tieto Evry (tidigare Evry)

Riksrevisionen

SCB, Statistiska centralbyrån