Stridsflyg ökar myggplåga för renar

Av: 

TT

Publicerad:
Uppdaterad:
När renar störs av stridsflyg under sommarbetet rör de sig mindre och blir därför mer sårbara för insektsangrepp visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).
Foto: Henrik Montgomery/TT
När renar störs av stridsflyg under sommarbetet rör de sig mindre och blir därför mer sårbara för insektsangrepp visar en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

NYHETER

Stridsflyg påverkar renar så att de rör sig mindre och därmed blir mer utsatta för angrepp från mygg, knott och andra insekter. Det visar en studie som genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i samarbete med italienska forskare.

Renar söker sig under sommaren ofta till blåsiga områden och kan även springa i timmar för att undkomma insektangrepp. Det ger mindre tid att beta, men besvären från angreppen minskar.

För att se hur renar påverkas av mänskliga störningar studerades renarna i renbetesområden inom det militära övningsområdet i Vidsel väster om Luleå. Det visade sig att vid övningar med stridsflyg rörde sig renarna mindre. Om det då var mycket insekter kunde renarna inte undgå att angripas. Även övningar med markfordon verkade påverka, men inte i lika hög grad.

Forskarna påpekar vikten att ta hansyn till hur mänsklig aktivitet kan samverka med naturliga störningar när industriella verksamheter planeras inom renskötselområden.

Publicerad:

LÄS VIDARE