Fler män dör av hudcancer

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Dödlig hudcancer ökar framför allt bland män. Arkivbild.
Foto: Leif R Jansson / TT
Dödlig hudcancer ökar framför allt bland män. Arkivbild.

NYHETER

Antalet män som dör av hudcancer i världens rikare länder har ökat sedan 1985. Kvinnors hudcancerdödlighet stiger däremot långsammare eller till och med sjunker i samma länder, uppger forskare vid en cancerkonferens i Glasgow, Storbritannien.

Orsakerna till skillnaden mellan könen är inte helt kartlagda, men mycket tyder på att män är mindre benägna att skydda sig mot solen, säger doktor Dorothy Lang som forskar i ämnet.

I åtta av de 18 undersökta länderna ökade antalet dödsfall bland män på grund av hudcancer med minst 50 procent under tre decennier.

Mer än 90 procent av hudcancerfallen orsakas av skador på hudcellerna från exponering från solen eller annan ultraviolett strålning, såsom solarium, enligt USA:s hälsomyndighet (CDC).

Flest dör i Australien

Flest dödsfall orsakade av hudcancer har Australien, där avled sex män på 100 000 personer under åren 2013–2015. Det är dubbelt så många som det land med näst flest hudcancerdödsfall under samma period (Finland).

Ändå har antalet dödsfall bland män orsakat av hudcancer i Australien bara ökat med 10 procent under de senaste 30 åren.

– Australien har sedan 1970-talet infört folkhälsokampanjer för att främja ett solsäkert beteende, säger Yang.

Och även om man debatterar huruvida Australiens rekordmånga hudcancerfall beror på ett uttunnat ozonskikt över kontinenten, så har 30 års folkhälsokampanjer utan tvekan gjort australierna akut medvetna om farorna med solens strålar. Det så kallade ozonhålet var speciellt stort över Australien när kampanjerna drogs i gång.

Lägst dödlighet i Japan

1985 avled hälften så många kvinnor som män av hudcancer i Australien, och kvinnors dödlighet i sjukdomen har minskat med 10 procent under de senaste 30 åren, enligt Yangs rapport.

Japan har överlägset lägsta dödlighet orsakad av hudcancer bland de undersökta länderna, både vad gäller män och kvinnor på 0,24 respektive 0,18 per 100 000 personer. Man undersöker om biologiska eller genetiska faktorer också kan spela roll för förekomsten hudcancer, men hittills går det inte att dra några säkra slutsatser om det, säger Yang.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN