Okända cancern tar ett liv per dag

Cancerformen skördar ett liv om dagen och är vanligare bland män än både hudcancer och leukemi – ändå är den relativt okänd i västvärlden.

Ofta feldiagnosticeras symtomen
Viktigt att få vård tidigt – då ökar chansen att överleva
Elsa Eriksen Moen sökte vård flera gånger innan den upptäcktes
Det ökar risken för cancerformen