Vi behöver fotbollen – den är livsviktig nu

Debattören: Fotboll kan integrera och skapa fred – det är den viktigaste match vi har

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I Kakuma, ett av världens största flyktingläger i Kenya,  har det visat sig att fotboll bidrar till integration, ökar känslan av tillhörighet och stärker människors välmående. Det kan till och med bli livsviktigt.
Foto: Pontus Orre, Gustaf Hellsing
I Kakuma, ett av världens största flyktingläger i Kenya, har det visat sig att fotboll bidrar till integration, ökar känslan av tillhörighet och stärker människors välmående. Det kan till och med bli livsviktigt.

DEBATT. Det blåser kalla politiska vindar i världen. Samtidigt avlöser krig och konflikt varandra och aldrig förr har så många människor tvingats fly från sina hem.

I dag på den internationella flyktingdagen, 20 juni, är drygt 68,5 miljoner människor på flykt enligt FN. En del har kommit till Sverige medan de allra flesta är på flykt i sitt eget land eller i ett land nära deras eget.

Det kan tyckas självklart att alla människor har samma behov. Men en människa på flykt behöver, kanske mer än någon annan, få känna tillhörighet. I Kakuma, ett av världens största flyktingläger i Kenya, bor 185 000 personer varav 120 000 barn och ungdomar. Alla behöver mer än mat och vatten för att överleva. Sociala sammanhang är livsviktiga för att kunna resa sig starkare, särskilt under och efter en humanitär kris.

Just nu pågår herrarnas VM i fotboll med spelare, ledare och fans från hela världen och oavsett var de kommer ifrån spelar alla efter samma regler.

I Kakuma har det visat sig att fotboll bidrar till integration, ökar känslan av tillhörighet och stärker människors välmående. Det kan till och med bli livsviktigt.

När människor från olika nationaliteter, kulturer och religioner bildar lag skapar det goda relationer och bidrar till fred i samhället. Fotbollsverksamheten gör ungdomarna starkare, både fysiskt och psykiskt. Den motverkar våld, förtryck och fördomar. För flickor, som är särskilt utsatta, kan fotbollen ge nya möjligheter att delta aktivt i samhället. En aktiv fritid är en väg framåt mot jämställdhet, ett sätt att få en egen identitet och möjlighet att delta i aktiviteter och beslut som formar framtiden.

Svenska kyrkan stöttar människor på flykt i Sverige, i Kakuma och på många fler platser i världen. Vi bidrar varje dag på olika sätt till möten mellan människor i olika åldrar och med olika bakgrund och livssituation. Vi vet att fotboll gör stor skillnad för barns och ungas sociala samspel och välmående, oavsett om det är på en fotbollsplan i Hallstahammar eller i ett flyktingläger i Kakuma. Fotbollen blir kanske extra viktig för barn och ungdomar som befinner sig i utsatta situationer eftersom den skapar livsglädje och återhämtning.

Svenska kyrkan står fast vid de grundläggande principerna om alla människors lika värde och medmänsklighet, mänskliga rättigheter ska ligga till grund för allt vi gör. Ett återkommande argument i migrationsdebatten är att människor måste hjälpas på plats i sina hemländer. Men så länge det finns människor på flykt i världen har vi alla ett ansvar – bara så kan vi gemensamt vinna vår tids kanske viktigaste match, den som handlar om integration, fred och framtidstro både i Sverige och i världen. Fotboll kan ha den förmågan.

Därför är det rentav livsviktigt för oss alla att…

  • … gemensamt arbeta för mångfald, jämställdhet och integration, kanske på en fotbollsplan. Att låta kraften i fotbollsengagemanget inkludera alla och överbrygga våra skillnader.

  • … fokusera på innanförskap i stället för utanförskap. Att både på ”hemmaplan” och på ”bortaplan” stärka de goda krafter som får människor att växa, känna sig respekterade och tagna i anspråk ut­ifrån sina förutsättningar.

När domaren blåser i pipan den 15 juli och VM är avslutat behöver vi minnas att det som förenat oss under denna världsvida fotbollsfest har förmågan att rädda liv, både i Sverige och i världen.


Erik Lysén


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE