Det är dags att ni tar våldtäkterna på allvar

Öppet brev till rikspolischefen och justitieministern

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Trots att våldtäktsanmälningar ökat drastiskt fälls färre gärningsmän än för 10 år sedan, skriver Nina Rung och Elisabeth Massi Fritz i ett öppet brev till rikspolischef Anders Thornberg och justitieminister Morgan Johansson.
Foto: TT, Christopher Hunt
Trots att våldtäktsanmälningar ökat drastiskt fälls färre gärningsmän än för 10 år sedan, skriver Nina Rung och Elisabeth Massi Fritz i ett öppet brev till rikspolischef Anders Thornberg och justitieminister Morgan Johansson.

DEBATT

Öppet brev till rikspolischef Anders Thornberg och justitieminister Morgan Johansson.


DEBATT. I dag har vi ett läge i Sverige där fler än någonsin anmäler våldtäkt och där fler kvinnor än någonsin vittnar om sin utsatthet. Vi har i kölvattnet av detta fått höra hur våldtäktsanmälningar läggs på hög till förmån för brott som mord och försök till mord. Vi har också fått höra om bristande resurser hos polis och kanske framförallt något som blivit tydligt i enskilda fall – om bristande kunskap inom rättsväsendet.

Trots att våldtäktsanmälningar ökat drastiskt fälls färre gärningsmän än för 10 år sedan. Nu är det hög tid att vi skapar en förändring som ger rätt verktyg att hantera anmälningar om våldtäkter och sexualbrott.

Den senaste tiden har det blivit tydligt att bristande utredningar varit del i flera friande domarna gällande våldtäkt. Bland annat i utredningen i Fittjafallet och fallet med den 15-årig flicka som anmälde en våldtäkt, vilken lades ned, men där hon till slut själv blev dömd för falsk tillvitelse, alltså att hon avsiktligen skulle ha ljugit om våldtäkten trots att det fanns både skadebild och en tydlig utsaga.

Trots att forskning visar att oerhört få anmäler våldtäkt falskt, cirka 1,5 procent, så är det nästan i en tredjedel av våldtäktsutredningarna som polis eller åklagare uppger tvivel om att målsäganden talar sanning.

Det som ofta ligger kvinnan i fatet är psykiska besvär samt om hon har ett missbruk. Det är alltså de redan allra mest utsatta i vårt samhälle som också löper störst risk att inte bli trodda av rättsväsendet.

För att komma till rätta med att utredningar läggs på hög, bristfälliga utredningar och att domar färgas av rättssystemets ojämlikhet och fördomar, så krävs en obligatorisk nationell utbildning inom rättsväsendet. Denna ska ske inom ramen för juristutbildningen, på polishögskolorna och på utredningsverksamheten nationellt.

Det är en satsning som kommer få effekter i form av bättre bemötande, förundersökningar och domstolsprövningar som i högre grad baseras på kunskap. Det kommer därmed att öka förtroendet för både polis och rättsväsende.

I dag får nya poliser och polisanställda alldeles för lite kunskap om sexualbrott. Därför kan också bemötandet, kunskapen och utredningsåtgärderna skilja sig enormt beroende på var i landet brottet inträffar. Det är inte rättssäkert och det ska inte vara ett lotteri att anmäla våldtäkt!

I dag finns inte någon utbildning kring sexualbrott på juristutbildningen. Jurister kan därmed förordnas som målsägandebiträden och särskilda företrädare utan kunskap om hur utsatta ofta reagerar och vilka frågor som därför bör ställas av polis och åklagare i domstol. Inte heller får domarna kunskap om sexualbrott.

Det har de också själva nekat till med hänvisning till objektivitet. Och självklart ska vi ha opartiska domare, men opartiskhet är inte liktydigt med okunnighet. Det är en orimlig tanke att domare inte blir påverkade av samhällets normer, värderingar och egna erfarenheter.

Att sträva efter objektivitet är nödvändigt men för att uppnå största möjliga objektivitet krävs kunskap!

Vi ska vara stolta över våra högt ställda beviskrav i Sverige. Vi kan däremot inte vara stolta så länge utsatta för sexualbrott inte blir bemötta med respekt och professionalism på grund av att kompetensen brister inom rättsväsendet.

Vi kan heller inte vara stolta när anmälningar om våldtäkt läggs ned på grund av ett bristfälligt utfört polisarbete, vare sig det handlar om resurs, tids- eller kunskapsbrist.

Det kan nu åtgärdas genom att regeringen föreslår en nationell utbildning samt ger Polismyndigheten i uppdrag att (åter)införa särskilda sexualbrottsgrupper samt särskilda utredningsenheter som utreder enbart sexualbrott på barn online i varje polisregion.

Det här kan inte vänta längre! Vi ser ökade anmälningar gällande våldtäkter och ökat antal utsatta. Nu måste det också få tydliga effekter inom rättsväsendet!


Nina Rung, kriminolog och barnrättsexpert
Elisabeth Massi Fritz, advokat


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE