Debatt

10-årig grundskola bara ett hugskott?

Debattören: Förslaget riskerar att öka skillnaderna i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

DEBAtt. Att göra om förskoleklassen till åk 1 och därmed få en 10-årig grundskola är en idé som har diskuterats länge. När förskoleklassen blev obligatorisk 2018 sågs det som ett första steg mot en 10-årig grundskola.

Frågan är bara hur det ska gå till och om någon av förespråkarna har tänkt till. Något genomtänkt förslag har inte presenterats.

Om nu förskoleklassen ska göras om till grundskola måste själva poängen vara att införa en mer formaliserad undervisning i årskurs 1 (tidigare förskoleklass). Rimligtvis borde då kunskapskraven för grundskolan behöva ses över, liksom det nationella provsystemet.

Ett motiv för den 10-åriga grundskolan är att ge elever som inte klarar kunskapskraven under nio år, få ytterligare ett år på sig. Tanken kan tyckas god, men verkligheten ser inte ut så för de lågpresterande eleverna.

Att det är stor spridning i elevernas kunskaper och färdigheter i till exempel matematik i en och samma årskurs är de flesta lärare väl förtrogna med. Det är en del av en lärares arbete att kunna hantera denna spridning. Höga respektive låga prestationer är två olika sidor av samma mynt. Det är en del av en normal variation av olikheter i elevers prestationer.

I årskurs 5 är den normala variationen ± 3 år. Man kan alltså förvänta sig att eleverna befinner sig från årskurs 2 till årskurs 8 i en och samma årskurs. Det är en grannlaga uppgift att hantera denna spridning i elevernas kunskaper och färdigheter i skolan.

Redan vid 6 års ålder kan man se en skillnad i mognad och utveckling hos eleverna. I dag hanteras detta i förskoleklassen genom att lärarna anpassar verksamheten till barnens olika mognad. En del 6-åringar har goda förutsättningar att tillgodogöra sig en mer formaliserad undervisning, medan andra behöver en mer lekbetonad verksamhet.

Om man börjar formalisera undervisningen tidigare än i dag kommer sannolikt elever som är mogna och har goda förutsättningar att tillgodogöra sig denna undervisning att utvecklas snabbare än de gör i dag. De kommer lätt att nå målen och ska då ges stöd och handledning för att nå längre i sin kunskapsutveckling.

Samtidigt finns risk att de elever som behöver förskoleklassens mer lekbetonade verksamhet utsätts för kognitiva överkrav, vilket kan leda till tidiga svårigheter i inlärningen. En mindre del av eleverna saknar förutsättningar att nå kunskapskraven för grundskolan.

Man kan identifiera dem ganska väl redan med det nationella provet för årskurs 3 i matematik. De ligger kanske på en nivå med en elev i åk 1 eller lägre. De kommer sannolikt inte att klara grundskolans kunskapskrav även med ett extra år.

Duktiga elever som redan i dag klarar grundskolans kunskapskrav med utmärkta resultat efter nio år, kommer även fortsättningsvis att göra det. Vad ska de då göra i den 10-åriga grundskolans sista år? Påbörja sina gymnasiestudier?

Förespråkarna för en 10-årig grundskola behöver presentera ett genomtänkt förslag. Något sådant finns inte. Förslaget liknar mest ett hugskott och riskerar att öka skillnaderna i skolan.

Innan ett beslut tas av riksdagen om en 10-årig grundskola behöver konsekvenserna utredas ordentligt och redovisas. Beslutet kan få stora konsekvenser, inte bara för skolan, utan framför allt för barn och föräldrar. Vi behöver en bred diskussion om förslaget. Politikerna måste släppa på prestigen och involvera dem det direkt berör.


Arne Engström, biträdande professor, Strömstad Akademi


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE

DEBATT Rädda skolan från kommunens slukhål

ÄMNEN I ARTIKELN

Krisen i den svenska skolan

Skola & utbildning

Skolbarn

Utbildningspolitik