Regeringen: Vi kunde ha varit ännu tuffare

Regeringens syfte med den nya fordonskatten är att minska klimatutsläppen, vilket man beskriver som ”en ödesfråga för vår generation”.

Samtidigt säger man sig ha backat från ännu tuffare pålagor på bilisterna från år 2018 och framåt. Det genom att skippa skattehöjningen för äldre bilar och att ge den tuffare körcykeln WLTP fullt genomslag först 2020.

– Samtidigt har vi givit en tydlig signal om vad vi vill uppnå samt rättat till systemfel runt miljöbonusen och en miss i lagstiftningen runt trängselavgifterna, säger Leif Jakobsson, statssekreterare på Finansdepartementet.

Arbetet med att ta fram en ny fordonsskatt baserad på bonus malus har pågått under flera år.

ÄMNEN I ARTIKELN