Debatt

Utställningen riskerade leda samtalet i fel riktning

Replik från UNDP om den inställda evenemanget på Fotografiska

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Givet den betydelse arbetet med mänskliga rättigheter har i denna tid är vår avsikt att hålla evenemanget så snart som möjligt, skriver Camilla Bruckner.

REPLIK. En debattartikel i Aftonbladet den 8 juni ger mig anledning till ett par klargöranden angående FN:s utvecklingsprogram UNDP.

UNDP är en internationell mellanstatlig organisation som verkar i 170 länder för att bekämpa fattigdom. Vårt mandat kommer från FN:s 193 medlemsstater och grundas på FN:s arbete för mänskliga rättigheter, fred och en hållbar utveckling. 

Som FN-organisation arbetar UNDP i medlemsstaterna på deras begäran. Vi gör det i länder där människorättsfrågor är komplexa och mycket viktiga.

Sverige har varit en engagerad och kritisk partner till UNDP i årtionden, och när man ser omfattningen och betydelsen av det arbete UNDP gör är det lätt att förstå varför.

UNDP stöder just nu nationella människorättsinstitutioner i över 90 länder. Vi stöder också valprocesser runt om i världen vilket i genomsnitt innebär ett val per vecka. Vi arbetar också med stöd till ett stort antal parlament runt om i världen liksom med myndigheter och medieorganisationer för att främja fri och oberoende media. 

Därtill med svåra men viktiga frågor som säkerställandet av hbtq-personers rättigheter. 

Ingen annan FN-organisation har jämförbar räckvidd och vi använder denna styrka på bästa möjliga sätt för att främja hållbar utveckling, inklusive respekt för mänskliga rättigheter och stöd till byggandet av starka demokratiska institutioner.

Detta arbete är långsiktigt och ofta utmanande och bygger på dialog. Att främja respekten för de mänskliga rättigheterna är en integrerad del av vårt dagliga arbete.

I artikeln i Aftonbladet den 8 juni reses frågor kring det evenemang som UNDP planerade att hålla i Stockholm för att uppmärksamma 70-årsdagen av den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter.

Det var UNDP:s nordiska kontor som planerade evenemanget och det var också det nordiska kontoret som beslutade att flytta fram evenemanget eftersom vi såg att den oberoende konstutställning som skulle visas i anslutning till evenemanget riskerade att leda samtalet i en riktning som inte var avsikten snarare än det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter. Vi såg också vikten av att säkerställa konstnärernas oberoende. 

Givet den betydelse arbetet med mänskliga rättigheter har i denna tid är vår avsikt att hålla evenemanget så snart som möjligt.

UNDP är en pålitlig utvecklingspartner som verkar i enlighet med FN:s principer och värderingar. Vi uppskattar det nära partnerskap vi över många år byggt med Sverige som hela tiden påtalar betydelsen av vårt arbete för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling i 170 länder över hela världen.


Camilla Bruckner, direktör, UNDP:s nordiska kontor 


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

ARTIKELN HANDLAR OM

UNDP