Så ska PPM komma åt bedragarna

Både Annika Strandhäll (S) och Per Bolund (MP) välkomnar Pensionsmyndighetens förslag.
Både Annika Strandhäll (S) och Per Bolund (MP) välkomnar Pensionsmyndighetens förslag.
MIN EKONOMI

Pensionsmyndigheten vill komma åt bedragarna på fondtorget.

I ett förslag föreslås att telefonförsäljning förbjuds:

– Vi ska säkerställa att vi får goda pensionser, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Lycksökare och bedragare ska inte längre kunna sko sig på pensionsspararnas pengar.

I dag lämnade Pensionsmyndigheten över en rad förslag till regeringen om tryggare premiepensionssystem.

Behöver utökat uppdrag

Förslagen är mer eller mindre oförändrade sedan den preliminära redovisningen i mars, enligt Karin Westling Palm, generaldirektör på Pensionsmyndigheten.

Förutom förslaget om förbud mot marknadsföring och kapitalkravsregler. Där har myndigheten ändrat sig.

– Här vill vi införa ett förbud mot telefonförsäljning och vi behöver också ha ett utökat uppdrag för att kontrollera inträdeskrav på fondtorget, säger Karin Wesling Palm, under en pressträff på Rosenbad.

Allt för att förebygga oseriös telefonförsäljning. Det var just telefonförsäljningen som låg bakom det Malta-registrerade fondbolaget Falcon Founds bedrägeri där miljardtals svenska kronor försvann.

Nu föreslår Pensionsmyndigheten att myndigheten också ska få genomför ännu mer djupgående kontroller, bland annat genom krav på förvaltat kapital och krav på fondbolagets historik.

– Vi förväntar oss trygghet och stabilitet. Vi behöver pålitlighet, transparens och ett system som är kostnadseffektivt.

På grund av Falcon Funds

Myndigheten fick uppdraget av regeringen i december i fjol, i spåren av skandalerna kring det Maltabaserade fondbolaget Falcon Funds. Efter det har även skandalomsusade pensionsbolaget Allra hamnat i blåsväder med anklagelser om tvivelaktiga affärsmetoder och höga chefsarvoden.

De förslag som Pensionsmyndigheten presenterar kan säkerställa systemets kvalitet och verka för ett öppet fondtorg.

Redan i mars föreslog myndigheten ett batteri av åtgärder. Bland dessa måste fondbolagen uppfylla kraven för en robust avkastnings- och förvaltningshistorik och verka för transparens för innehav via fond-i-fond.

Flera fondbolag måste också åtgärda brister när det gäller att följa regler för direktmarknadsföring av fonder.

– Vi ser i våra analyser att det har utvecklats bolag som bara verkar inom fondtorget, säger Karin Wesling Palm.

”Återupprätta förtroendet”

Palm spår att förändringarna kommer medföra att det blir 300 färre fondförvaltare på fondtorget. De kommer till en början bli köpstoppade och ha tre år på sig att uppfylla kraven. Alla nytillkommande förvaltare måste uppfylla kraven direkt.

Pensionsmyndigheten beräknar att de här åtgärderna kommer kosta 25 miljoner årligen. Det ska finansieras genom en fast avgift för att få delta på fondtorget.

Förslagen ska nu behandlas hos regeringen och därefter att tas vidare av den blocköverskridande pensionsgruppen.

– Alla förslag tillsammans syftar till att återupprätta förtroendet för pensionsmyndigheten, som vi vet har naggats i kanten, säger Annika Strandhäll (S).

FAKTA

Det här är Falcon Founds-skandalen

Falcon Funds har sitt säte på skatteparadiset Malta. Bolaget anslöts till det svenska premiepensionssystemet 2014 - en jättemarknad som förvaltar 750 miljarder kronor.

Genom mer eller mindre oseriös telefonförsäljning har tusentals sparare sedan dess förmåtts placera i bolagets tre fonder. Anmälningar har strömmat in till tillsynsmyndigheterna.

I februari 2016 stoppades alla insättningar i fonderna sedan det avslöjats att fondbyten skett utan spararnas vetskap, efter systematiska id-kapningar.

Bolaget förvaltade då 22 000 svenskars pensionspengar - totalt 2,7 miljarder kronor. I juni när Pensionsmyndigheten sa upp avtalet med Falcon och de tre fonderna avregistrerades hade värdet på innehavet skrivits ner till 2,4 miljarder kronor.

Pensionsmyndigheten krävde tillbaka 2,4 miljarder kronor som ska ha placerats i fonderna. Fram till i höstas hade endast 650 miljoner kronor återförts. 1,75 miljarder saknas.

Myndigheten misstänker avancerad ekonomisk brottslighet och Falcon Funds utreds nu av Ekobrottsmyndigheten.

Den svenska finansmannan Emil Amir Ingmanson har pekats ut som en av huvudmännen bakom Falcon Funds.

FAKTA

Det här är premiepensionen

Varje månad betalar arbetsgivaren 18,5 procent av lönen till pensionssystemet. 2,5 procent avsätts till premiepensionen som pensionsspararen kan placera själv i fonder som finns på Pensionsmyndighetens fondtorg.

Den som inte gör någon aktiv placering får sina pengar investerade i den så kallade Såfa (Statens årskullsförvaltningsalternativ) i sjunde AP-fonden.

Det här gäller den som är född 1938 eller senare.