Maxa pensionen med rätt frågor

Hur mycket du har att röra dig med som pensionär beror delvis på tjänstepensionen.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Hur mycket du har att röra dig med som pensionär beror delvis på tjänstepensionen.
MIN EKONOMI

Det kan skilja tusenlappar i plånboken varje månad när det är dags för pension, beroende på vilken lösning din arbetsgivare har för tjänstepension.

Ställ rätt frågor på jobbet för att inte bli en förlorare.

Det pratas mycket om tjänstepension, men det har sina orsaker. Med dagens system kommer tjänstepensionen att utgöra en stor del av månadsinkomsten för många, och utan den riskerar livet som pensionär att bli rätt fattigt.

Men hur tjänstepensionen faller ut kan variera stort. 23 600 kronor eller 19 600 kronor i månaden kan skillnaden vara för den som har en slutlön på 37 500 kronor, beroende på arbetsgivare, enligt en uträkning från pensionsbolaget Alecta och den fackliga organisationen PTK. Högre lön betyder ännu större skillnad.

– Att det är så stor skillnad mellan ITP (kollektivavtal) och andra arbetsgivare som ändå har bra lösningar och tar ansvar, det var lite förvånande. Vi visar inte på några skräckexempel, säger Jonas Mellqvist, kommunikationschef på PTK.

Avgifterna centrala

Räkneexemplen bygger på uppgifter från olika typer av företag. Arbetsgivare utan kollektivavtal hänvisar ofta till att de har tjänstepension av samma modell. Det kan betyda att de avsätter samma summa som arbetsgivare med kollektivavtal.

Men avgifter har stor betydelse för hur pensionskapitalet utvecklas. Inom ramen för kollektivavtalen har avgifterna pressats ner i upphandlingar med fondbolag. Stora företag kan förhandla till sig villkor som ligger nära det. För ett mindre eller medelstort företag är det svårare. Högre avgifter innebär, om allt annat är lika, i slutänden lägre pension.

– Avgifter som kan tyckas väldigt låga i dag har stor betydelse över tid. En procentenhets högre avgift äter upp nästan 30 procent av ditt pensionskapital under en intjänandeperiod på 40 år, säger Alectas vd Magnus Billing.

Omvänt gäller att en arbetsgivare som vill säkerställa att den anställde får motsvarande pension som någon med lägre avgift måste betala in en tredjedel mer till i pensionspremier.

Läsa på

För den som jobbar gäller det att kolla upp hur det ser ut. Då finns något att ta ställning till, och eventuellt använda i förhandlingar med chefen.

– På en arbetsplats utan kollektivavtal blir det mer arbete för den enskilde. Pensionen ligger så långt bort i tiden att många skjuter det ifrån sig. Men det blir väldigt dyrt att göra det, säger Jonas Mellqvist.

Och som arbetsgivare bör man veta vad vilka tjänster man köper, tycker han.

– Pensioner har länge varit ett område där det har varit helt okej att sakna kunskap, man köper en paketlösning. Men man måste ställa sig frågan: Om vi betalar lika mycket som andra men våra anställda får mycket sämre pension, var det vår avsikt?

FAKTA

Olika pension

Så blir hela pensionen vid olika inkomster, allt annat lika.
Person 1
Ingångslön 26 000, slutlön 37 490 kronor:
Kollektivavtalat tjänstepension (ITP): 23 600
Anställd vid stort bolag med tjänstepension: 22 000
Anställd vid medelstort företag med tjänstepension: 19 600
Ingen tjänstepension alls: 15 000
Person 2
Ingångslön 28 000, slutlön 44 330 kronor:
Kollektivavtalat tjänstepension (ITP): 28 700
Anställd vid stort bolag med tjänstepension: 26 700
Anställd vid medelstort företag med tjänstepension: 23 800
Ingen tjänstepension alls: 17 900
Person 3
Ingångslön 30 000, slutlön 67 860 kronor:
Kollektivavtalat tjänstepension (ITP): 52 100
Anställd vid stort bolag med tjänstepension: 46 300
Anställd vid medelstort företag med tjänstepension: 38 100
Ingen tjänstepension alls: 18 600
Exemplen bygger på att personerna arbetar heltid från 27 års ålder och går i pension vid 67.

Källa: Alecta, PTK