Uppmaningen till nye talmannen: ”Måste bli blocköverskridande”

Riksdagens talman Andreas Norlén (M) står inför den svåra utmaningen att få till en regering av den rådande parlamentariska soppan.

Föregångaren Per Westerbergs (M) råd till Andreas Norlén