Publicerad:

Visste du att män äger dubbelt så mycket av Sverige som kvinnor?

Kvinnor privatäger 4 procent av det totala aktieägarvärdet i Sverige idag, trots det så klassas Sverige som ett av världens mest jämställda land.

Publicerad: