Mystiska attacker i USA – möjlig koppling till retro-terror

 Vita Huset utreder två fall av möjliga attacker mot amerikansk myndighetspersonal. Fallen kan kopplar till FBI-utredningar från 2016.