Klimatmötet i Stockholm

FN arrangerar högnivåmötet "Stockholm+50" där Sverige står som värd tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.