Wennerholm: Det här stinker, Leksand

Leksand är på jakt och har redan kontaktat Modos tränare Björn Hellkvist.

Jag tycker det stinker.

Är det så här svensk hockey ska fungera?

Läs hela Wennerholms krönika