Övergrepp mot flickor riktas mot kropparna

Av: Kristoffer Bergström

Publicerad:

Våld, diskriminering och bedrägerier. Ett halvår efter att visselblåsartjänsten infördes får vi en första inblick i kränkningarna mot barn och unga inom idrotten.

Det mest nedslående?

Övergreppen mot pojkar berör deras prestationer. Övergreppen mot flickor berör deras kroppar.

I november 2018 berättade jag om Elin och Robert. Två idrottande ungdomar, en gymnast och en simmare, som trakasserats av sina tränare. Deras nödrop hade fastnat i idrottens döda vinkel, i ett tomrum mellan rättsväsende, förening och förbund.

Troligen delade de öde med andra barn i den svenska idrottsrörelsen.

”Hur stort problemet är? Tio eller hundra offer om året? Tusen?

Hopplöst att ringa in.

Drar försiktiga slutsatser

I vålds- och sexualbrott behöver offentlig statistik kompletteras med ett mörkertal för att få en sanningsenlig bild, men i de här fallen sker allt i mörkret. Inga register förs. Inga fälls”.

Så skrev jag då.

Nu finns ett första svar.

I vintras sjösatte Riksidrottsförbundet två åtgärder för att verka för en trygg idrott. En visselblåsartjänst för anonyma tips och en idrottsombudsman för att undersöka påstådda missförhållanden.

Efter ett halvår har Johan Fyrberg, avdelningschef för SF-stöd, sammanställt alla inkomna anmälningar. Sportbladet har tagit del av vissa delar av materialet.

Visselblåsartjänsten och idrottsombudsmannen har handhaft 66 ärenden som ansetts så allvarliga att de inte kunnat lösas med ett samtal. Flera har slutat med att den drabbade vänt sig till polisen.

15 ärenden har gällt sexuella övergrepp, 10 kränkande behandling och 8 trakasserier. Två av tre har skett ute i föreningarna och resten på distriktsnivå.

Övergreppen verkar inte vara isolerade till vissa idrotter eller distrikt. Visselblåsartjänsten har mottagit samtal från stad och landsbygd, från pojkar och flickor, från lagidrottare och individuella idrottare.

En magnifik seger

Johan Fyrberg ser ingen tydlig skillnad mellan könen i antalet fall. Däremot utsätts de för olika sorters trakasserier: pojkar blir i högre grad utfrysta, flickor får fler olämpliga kommentarer om sina kroppar eller sin vikt.

– Flickor utsätts i högre grad för kränkningar och övergrepp kopplat till sin kropp medan pojkar istället har en högre utsatthet gällande kränkningar som rör prestation och tidig utslagning, säger han.

I november har visselblåsartjänsten varit igång i ett år och underlaget har växt. Då ska Fyrberg undersöka om tendenserna är desamma.

Vad vi tills vidare kan ha med oss är att idrotten aktiverar hundratusentals unga svenskar varje vecka. De allra flesta mår bra av att sporta. De träffar kompisar, stärker kroppen och utvecklar motoriken. Men det finns enstaka personer som far illa – eller är oroliga för att barn omkring dem gör det – och som tidigare inte har haft någonstans att vända sig.

Efter ett halvår med de nya tjänsterna har 66 av dem fått hjälp. Det är svårt att se som något annat än en magnifik seger.

Publicerad:

LÄS VIDARE