Publicerad:

Hanif Bali: "Bildts hållning i mellanöstern är extrem"

Legitimt att kritisera Bildt då hans politik inte skiljer sig från Wallströms

Publicerad: