Publicerad:

Sandra nekades försäkring

Har för högt BMI enligt Trygg-Hansa

Publicerad: