KD-uppror mot flyktingpolitiken – ”för hård”

”Vi måste bli mjukare och tydligare”

Publicerad:
Uppdaterad:
David Lega har skrivit under en motion till KD:s riksting där han är en av många i partiet som kräver att Ebba Busch Thors hårda flyktingretorik mjukas upp - och får en mer ”kristen grundsyn”.
Foto: Jonas Bilberg / AFTONBLADET / 7690
David Lega har skrivit under en motion till KD:s riksting där han är en av många i partiet som kräver att Ebba Busch Thors hårda flyktingretorik mjukas upp - och får en mer ”kristen grundsyn”.

SAMHÄLLE

Ett 50-tal kristdemokrater reser sig mot den hårda flyktingretoriken under Ebba Busch Thors ledarskap och kräver en ny asyl- och migrationspolitik.

– Många i partiet har upplevt att vi har varit för hårda och för lite har betonat den enskilda personens situation, säger Magnus Jacobsson, ledamot av regionfullmäktige i Västra Götaland.

– 1998 var vi tydliga i vår mjukhet och då fick vi nästan 12 procent i valet, säger David Lega, partistyrelseledamot och kommunalråd i Göteborg.

Det är i en motion till Kristdemokraternas riksting till hösten som kravet på en ny asyl- och migrationspolitik som vilar på kristen grundsyn förs fram. Hittills har ett 50-tal personer undertecknat skrivelsen, men arbetet med att få fler att skriva på fortsätter under helgen.

Källor som Aftonbladet talat med framhåller att man vill se en tillbakagång till mjukare värden.

– Ebba Busch Thor har varit stenhård i asyl- och migrationspolitiken och nu vill många se en återgång till det som rådde under Göran Hägglund och Alf Svensson, säger en kristdemokrat.

”Förhoppning om att vi ska bli mjukare”

Aftonbladet har läst motionen, som skickas till partiledningen i nästa vecka.

Bland undertecknarna finns KD:s tidigare andre vice ordförande David Lega, kommunalråd i Göteborg och ledamot av partistyrelsen.

– Det finns en längtan och en förhoppning i partiet om att vi ska bli tydligare och mjukare. Detta är ett sätt att se till att det blir så, säger han.

Enligt David Lega har partiet varit för otydligt i var man står i asyl- och migrationsfrågorna under Ebba Busch Thors ledarskap. Utspelen har duggat tätt och de mjukare värdena har hamnat i skuggan av hårda förslag, menar han.

Samtidigt slår han fast att motionen i första hand inte ska ses som kritik mot Busch Thor.

– Det handlar inte bara om partiledaren, detta är vad partistyrelsen gemensamt har beslutat. En del av detta har jag varit kritisk till tidigare också och framfört i partistyrelsen.

David Lega framhåller att han tror att det finns vinster att göra om partiet återgår till en mjukare linje.

– 1998 var vi tydliga i vår mjukhet och då fick vi nästan 12 procent i valet, säger han om KD som balanserar kring fyraprocentsspärren i dagens opinionsmätningar och därmed riskerar att åka ur riksdagen i nästa val.

Ny arbetsgrupp

I motionen räknar undertecknarna upp en rad förändringar man vill se. Det handlar till exempel om att skrota de tillfälliga uppehållstillstånden, som man menar hindrar integrationen, och man vill också arbeta för att underlätta familjers sammanhållning i asylsystemet.

Magnus Jacobsson, Uddevalla, finns bland undertecknarna. Han sitter i Västra Götalands regionfullmäktige för KD.

Han hoppas att motionen ska antas av rikstinget senare i år och att den ska leda till att partiet tillsätter en arbetsgrupp som skyndsamt får jobba fram en ny politik på området. Enligt Jacobsson vill undertecknarna starkare betona vikten av samarbete mellan FN, EU och Sverige.

– Inget land kan lösa det här på egen hand, men tillsammans kan vi åstadkomma mycket, säger han och framhåller att de som drivit på för en hårdare linje i flyktingfrågan mest talat om nationella lösningar med stängda gränser och hårdare regleringar.

Han sticker heller inte under stol med att man hoppas på en mjukare flyktingpolitik framöver, även om han samtidigt slår fast att KD mjuknat i sin retorik de senaste månaderna.

– Många i partiet har upplevt att vi har varit för hårda och för lite har betonat den enskilda personens situation, säger Jacobsson.

LÄS OCKSÅ:

Nya asyl-Sverige: Härifrån kommer flyktingarna nu – och så många får stanna

Publicerad: