Koppling mellan corona och allvarlig barnsjukdom utreds

En italiensk forskningsstudie visar ett eventuellt samband mellan coronasmitta och den ovanliga men allvarliga barnsjukdomen Kawasakis sjukdom. Svenska Folkhälsomyndigheten ska utreda: ”Har frågan under bevakning.”

Det här vet vi om sambandet

Så drabbas barn av Kawasakis sjukdom
Folkhälsomyndighetens råd