Mejla

Oisín Cantwell

Förvånande att Eskil Erlandsson frias

KOLUMNISTER

Stockholms tingsrätt är barmhärtig nog att inte analysera Eskil Erlandssons påståenden om att vikingasjukan får honom att ofrivilligt röra kvinnor.

Att han frias förvånar mig, men jag finner inga uppenbara brister i domen.

Vid en första anblick kan det te sig som att chefsåklagare Lena Kastlund skulle få en relativt enkel resa fram till fällande dom.

Tre kvinnor, två moderater och en centerpartist, har samstämmigt vittnat om oönskad beröring under bord i samband med luncher och andra tillställningar.

Kvinnor som av Stockholms tingsrätt bedöms som trovärdiga och som har lämnat berättelser som i varierande grad har kompletterats med stödbevisning i form av att de fört sina historier vidare till andra innan polisanmälan gjordes.

Har nekat till brott

Eskil Erlandsson, tidigare centerpartistisk riksdagsledamot och under en period närmast folkkär jordbruksminister, har nekat till brott och byggt sitt försvar på i huvudsak två punkter.

Dels har han hävdat att han blev anmäld som politisk hämnd för att han stödde Stefan Löfven som statsminister under den parlamentariska röran som rådde efter valet 2018, dels att han lider av vikingasjukan, som får honom att ofrivilligt beröra kvinnor då och då.

Den förra förklaringen har fått visst stöd i en del politiska kretsar och på en och annan ledarsida, den andra har avfärdats som trams av experter.

I domskälen undviker Stockholms tingsrätt båda dessa ämnen, vilket troligen är lika bra.

I stället för domstolen ett pedagogiskt resonemang om vad sexuellt ofredande juridiskt innebär och hänvisar till paragrafer och prejudikat.

Domstolen övergår sedan till att kronologiskt analysera vad som är berättat och bevisat och hur materialet ska bedömas.

Pillade på kjolkant

1. Hand lagd på knä och strykningar upp mot lår och ljumske under middag arrangerad av Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm i november 2016.

Tingsrätten anser det vara bevisat att den åtalade två gånger berört kvinnan på låret under några sekunder. Men beröringarna anses inte ha den sexuella prägel som krävs för fällande dom.

2. Under en partistämma i Malmö i september 2017 ska Erlandsson ha smekt en kvinna på låret.

Domstolen anser att även om kvinnan är trovärdig är inte hennes berättelse tillförlitlig. Det har gått ett par år sedan händelsen och hon har pratat om den med andra, vilket kan ha påverkat hennes berättelse.

Det går att ha invändningar mot i vart fall det senare påpekandet. Att kvinnan har diskuterat med andra hade lika gärna kunnat anses stärka hennes berättelse.

3. I riksdagens restaurang hösten 2018 påstås den förre ministern ha pillat på en kvinnas kjolkant och under någon sekund rört henne på låret.

Tingsrätten anser inte att beröringen haft en sådan sexuell inriktning som krävs för straffansvar.

Det har även funnits andrahandsyrkanden om ofredande som inte är av sexuell natur. Men för att ett ofredande ska anses ha blivit begånget krävs att den inneburit en "kännbar fridskränkning".

Små marginaler

Så vad finns att säga om domen?

Jag konstaterar att marginalerna är små. Varken bevisvärdering eller straffrättsliga avvägningar är en exakt vetenskap.

När övergår en snabb beröring på låret från att vara ett olämpligt men lagligt beteende till att vara ett sexuellt ofredande?

Två domstolar kan med samma material som grund komma till olika slutsatser. Så måste det vara.

Jag trodde att bevisningen skulle hålla, men möjligen gav ett avgörande i Högsta domstolen från i fjol en fingervisning om vad som komma skulle. Den gången friades en man som tagit en kvinna på just låret.

Ett beteende kan mycket väl uppfattas som obehagligt. Men det är av underordnad betydelse. Avgörande är om gärningen når upp till straffbarhet.

Åklagaren säger nu det som åklagare alltid säger i sammanhang som dess. Domen ska analyseras noggrant. Beslut om eventuellt överklagande kommer senare.

Kanske sätts juridisk slutpunkt för detta fall nu. Kanske blir det en vända i hovrätten.

Att Gudrun Antemar, chef på Stockholms tingsrätt och en mycket erfaren domare, har varit ordförande i målet är möjligen en fingervisning om hur det här kommer att sluta.

Av: 

Oisín Cantwell

Publisert:

LÄS VIDARE

Eskil Erlandsson frias av tingsrätten

ÄMNEN I ARTIKELN

Rättegången mot Eskil Erlandsson

Stockholms tingsrätt

Eskil Erlandsson

Högsta domstolen

Sexualbrott