Mejla

Oisin Cantwell

Livstidsstraffet för Carina Askeroth är första domen med nya mordparagrafen

Publicerad:
Uppdaterad:
Carina Askeroth döms till livstids fängelse.
Foto: Privat
Carina Askeroth döms till livstids fängelse.

I dag föll den första domen med den nya mordparagrafen.

Det svåraste brottet en människa kan begå kommer framöver sannolikt i regel leda till lagens strängaste straff.

Det kan tyckas vara en tämligen enkel sak att skriva lagen så att domstolarna i normalfallet dömer mördare till livstids fängelse.

Sveriges riksdag har dock försökt åstadkomma detta sedan 2014 utan att lyckas, vilket onekligen reser en och annan fråga om kompetensen i den lagstiftande församlingen.

Men låt mig återkomma till den dystra såpoperan och först ägna några rader åt dagens dom från Sundsvalls tingsrätt.

Två vänner skulle fira in det nya året i guldhattar, men sent på natten högg den ena ihjäl den andra med 143 knivhugg.

Ett lika tragiskt som ordinärt mord, som bryter mot mönstret i sammanhang som detta endast i den bemärkelsen att gärningspersonen är en kvinna.

Tingsrätten noterar att den dödade kvinnan har utsatts för ett utdraget och mycket kraftigt våld. Hon måste ha känt stark smärta och upplevt dödsångest.

Domstolen anser dessutom att gärningen varit "särskilt hänsynslös".
Och då det inte har framkommit några nämnvärda förmildrande omständigheter döms Carina Askeroth till livstids fängelse.

Det sista juridiska ordet om detta brott är sannolikt inte sagt. Den dömda har inget att förlora på ett överklagande och vi kan räkna med en runda i hovrätten.

Vi ska dock inte bli det minsta förvånade om dagens dom fastställs i nästa instans. Sedan årsskiftet gäller nämligen en ny mordparagraf.

Lagändringen utgår från en uttalad vilja från riksdagen att livstidsstraffet ska dömas i en majoritet av fallen. (Mot drygt 30 procent, som varit fallet det senaste årtiondet).

Lagstiftaren har räknat upp ett antal omständigheter som domstolen ska titta på. Om gärningen föregåtts av noggrann planering, syftat till att främja eller dölja annan brottslighet eller varit "särskilt hänsynslös" är några exempel på omständigheter som ska leda till det strängaste straffet.

Redan den moderata justitieministern Beatrice Ask försökte sig på detta. Men lagprodukten som justitiedepartementet arbetade fram var så undermålig att Lagrådet, den myndighet som ska granska nya paragrafer innan de trädde i kraft, skrek till i högan sky.

De lagkloka varnade för att det i själva verket skulle bli svårare för domstolarna att plocka fram livstidsstraffet. Men vad gjorde det. Vänsterpartiet stretade för all del emot, men såg sig köras över av en i princip ening riksdag.

Så gick det som det gick. Högsta domstolen suckade djupt när det första mordet efter lagändringen kom upp. Paragrafen underkändes, den gamla lagen skulle fortsätta gälla.

I stället har den socialdemokratiska justitieminister Morgan Johansson fått ta åt sig äran av att ha skärpt straffet för mord.

I en bättre värld hade denna pinsamma cirkus slutat här. Men nu lever vi i vad som inte sällan framstår som den absolut sämsta av världar och det finns med anledning av det ingen anledning att förvånas över att så inte är fallet.

Ett ovanligt initiativ har tagits i justitieutskottet. En majoritet där med moderaterna i spetsen har beslutat ta fram ett eget lagförslag som syftar till att binda domstolarna ännu hårdare vid livstidsstraffet.

Ytterligare kapitel i denna erbarmliga pjäs är således att vänta.
Fotnot: Uppgiften att detta var den första domen med den nya mordparagrafen är felaktig. Det är den andra.

Av: Oisin Cantwell

Publicerad:

LÄS VIDARE