Hur kunde vi låta det här inträffa?

I 28 år ska mannen ha hållits Inlåst.

OISÍN CANTWELL: Har inte fungerat