Aftonbladet granskar: Säpos spökutvisningar av extremister

Av: John Granlund, Olof Svensson

Publicerad:
Uppdaterad:

De är nazister och islamister och utgör enligt Säkerhetspolisen ett hot mot rikets säkerhet.

Här är männen som hålls i förvar i månad efter månad – för att sedan i hemlighet flygas ut ur landet av Säpo.

– Under våren har ett flertal personer som klassats som extremister lämnat landet helt under radarn, säger en myndighetskälla till Aftonbladet.

Utvisningarna av de islamistiska imamerna väckte stor uppståndelse när Säpos offensiv blev känd tidigare i år.

Tillslagen har kastat ljus på den lagstiftning som Säpo tillämpat, Lagen om särskild utlänningskontroll – LSU – som används mot utlänningar som anses vara en särskild risk för rikets säkerhet.

Men det är inte bara i fallen med imamerna kring Gävles moské som LSU används.

Genom en rad källor på olika myndigheter har Aftonbladet kunnat ta fram ytterligare tre exempel på individer som Säpo vill få ut ur landet – ärenden som är helt fristående från imamoffensiven i våras.

Lämnat under radarn

Med den omstridda LSU-lagstiftningen har Säkerhetspolisen kunnat få till stånd långvariga förvarstaganden och utvisningar ur riket.

Ärendena skiljer sig markant från vanliga tvångsmedelsbeslut i brottmål. Insynen och transparensen är minimal och inblandade myndigheter och domstolar sekretessbelägger regelmässigt avgörande information, dokumentation och domar.

Utvisningarna i de aktuella fallen har skett under så stort hemlighetsmakeri att personal på Kriminalvården, som vanligtvis hanterar utvisningar och Säpoärenden, i vissa fall inte ens fått delta på resorna, enligt Aftonbladets uppgifter.

– Under våren har ett flertal personer som klassats som extremister lämnat landet helt under radarn, säger en myndighetskälla till Aftonbladet.

Särskild sekretess

I andra fall har Kriminalvårdens transportenhet fått särskilda förhållningsorder om att i realtid, under resorna, informera Säkerhetspolisen om hur utvisningarna förlöper.

De känsliga Säpoavvisningarna bokas, enligt Aftonbladets uppgifter, genom särskilda sekretesshandläggare på Kriminalvården men hanteras rent praktiskt av Säkerhetspolisen.

Huvudpersonerna bakom de tre utvisningsärendena som Aftonbladet granskat klassas internt inom Kriminalvården som ”extremister”. Men bakom den beskrivningen rymmer sig både aktiva utländska nazister och terrorutpekade islamister.

1 av 4 | Foto: Säkerhetspolisen
Mounir Dhahri, 53. Dömd för att ha planerat en massaker på den danska tidningen Jyllandsposten.

Tre fall som Aftonbladet granskat

  • Man, 39. Medborgare i Ukraina och Italien. Klassas enligt myndighetshandlingar som aktiv nazist med ett dokumenterat våldskapital. Har under 2018 utretts av Säkerhetspolisen misstänkt för krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten men utredningen ska ha lagts ner. Placerades i förvar i februari 2018 där han kom att sitta i ett och ett halvt år – fram till att han nyligen, enligt vad Aftonbladet erfar, flögs till Ukraina av Säkerhetspolisen.

  • Mounir Dhahri, 53. Dömd för att ha planerat en massaker på den danska tidningen Jyllandsposten. I myndighetshandlingar som Aftonbladet tagit del av beskrivs 53-åringen mer eller mindre som en tickande bomb med ”risk för desperata handlingar”. Han bedöms kunna radikalisera andra fångar och beskrivs som mycket manipulativ. Aftonbladet erfar att mannen just nu sitter i förvar, vilket han gjort sedan slutet av förra året, i väntan på utvisning ur landet.

  • Man, 36. Har varit ett Säpo-ärende under en tid. Har använt minst fyra olika identiteter och klassas enligt involverade myndigheter som islamistisk extremist. Utvisades i hemlighet till Algeriet i april i år efter att ha suttit över åtta månader i förvar.

Här kan du läsa mer om de tre männen och deras bakgrund.

Säpo vill inte kommentera

Säkerhetspolisen vill inte lämna några fördjupande kommentarer kring tillämpningen av LSU men i ett generellt uttalande om arbetet med att skydda Sverige och demokratin uppger myndighetens presstalesperson Gabriel Wernstedt:

”En av de åtgärder som Säkerhetspolisen kan använda sig av är möjligheten inom lagen om särskild utlänningskontroll att ta personer som utgör ett säkerhetshot i förvar.”

Publicerad:

LÄS VIDARE