JO: Oklar tolkning av abortlagen i Sverige

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Abortlagen tolkas inte på samma sätt av landets vårdpersonal och ansvarande myndigheter, enligt Justitieombudsmannen (JO) som har granskat frågan efter klagomål och en mediedebatt.

Oenigheten i tolkningen handlar bland annat om tidsgränser, vad begreppet livsduglighet egentligen innebär och hur ett foster som visar livstecken ska tas om hand efter en abort.

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning konstaterar att hälso- och sjukvårdpersonal behöver veta vad de har att rätta sig efter vid sena aborter.

"Min uppfattning är att dessa frågor behöver bli föremål för en ny utredning och regleras på ett klart och tydligt sätt i lag och andra föreskrifter. Jag uppmärksammar därför regeringen på behovet av en översyn av den rättsliga regleringen", säger Rynning i ett pressmeddelande.

I abortlagen står det att aborten är fri fram till och med vecka 18. Gränsen för sen abort, det vill säga de aborter som kräver ett godkännande från Socialstyrelsens rättsliga råd, går vid 22 veckor.

Publicerad:

LÄS VIDARE